Ny utbildningskurs i dialyssystemet GMP

Kursen Dialyssystemet GMP i praktiken den 7-8 september tar upp Läkemedelsverkets förslag till ny dialysföreskrift och möjligheterna för dialysklinikerna att forma sitt kvalitetssystem utifrån riskanalyser.

Kursen anordnas av Dr Rolf Nystrand och Ing Gunnar Malmström

Vi går igenom läkemedelsverkets förslag till dialysföreskrift. Kursen riktar sig till nyckelpersonerna som ansvarar för dialysavdelningens kvalitetssystem där ingår; läkare, sakkunniga apotekare/receptarier, vårdchefer, chefsjuksköterskor, utbildningsansvariga sjuksköterskor, hygienansvariga och medicintekniska ingenjörer. Vid våra kurser de senaste åren har vi haft väldigt bra diskussioner om det praktiska arbetet våra dialyskliniker. Det är bra att blanda olika yrkesgrupper på samma kurs. Vid denna kurs har vi fokus på mikrobiologi och möjligheten för dialysklinikerna att själva utforma sina provtagningsrutiner utifrån ett riskanalystänkande. Vi jobbar med riskanalys i grupper. De kliniker som har ett bra dialyssystem kan minska sina provtagningskostnader och utnyttja personalens tid mer effektivt.

 

Anmälan till kursen senast den 13 maj 2022. Vi har 25 platser på kursen.

Klicka på länken: kursinformation

Klicka på länken: anmälan

 

Kontakta Gunnar Malmström för mer information; 070 7155886

epost: gm@telia.com