graviditet

Ny forskning om graviditeter efter njurdonation

Nu ska graviditeter och förlossningar efter en njurdonation undersökas i en jämförande studie, som finansieras av GelinStiftelsen. Två tredjedelar av alla levande njurdonatorer är kvinnor.  Men…