cystatin C

Dubbla markörer för njurfunktion ger ny kunskap

Hur ska man bedöma njurfunktion? De senaste årens forskning har gjort valet av markörer högaktuellt. Anders Christensson, chefsöverläkare i Region Skåne och adjungerad professor vid…