blodtryck

Jämt lopp mellan blodtryckssänkare

Klortalidon och hydroklortiazid ger lika bra kardiovaskulärt skydd. Förekomsten av hypokalemi var dock högre inom gruppen som fått klortalidon. Det visar en stor studie i…