Chefsdagar

Kom och få inspiration på Dialäsens Chefsdagar!

Anmäl dig här!

Hjärtligt välkommen till Dialäsens och Svensk Njurmedicisk Sjuksköterskeförenings nätverksträff Dialäsens Chefsdagar den 28-29 januari 2020 i Stockholm.

Det är nu 18:e gången vi arrangerar detta möte som etablerats som ett ledande forum för chefer inom vård och omsorg. Vår vision är att detta möte ska skapa förutsättningar för att stärka chefer inom vård och omsorg i hela landet med inspiration, kunskap och kompetensutbyte. Årets möte fokuserar på spännande framtidsfrågor inom njurmedicin och rekrytering. Vi återkommer snart med alla nyheter för Chefsdagarna 2020!

Missa inte chansen att vara med !

http://dialasen.com/dialasens-chefsdagar-anmalan/

28-29 januari 2020

Anmäl dig här!

Sedan 2002 har chefer inom njursjukvården samlats för att tillsammans utbyta erfarenheter och få nya kunskaper för att leda vården framåt.  Vi bjuder på föreläsningar av välrenommerade experter inom  ledarskapsområdet och liksom i fjol uppskattade workshops. Dagarna varvas med föreläsningar, livliga diskussioner, ledarskapscoachning och inte minst tid för reflektion och utbyte med dina chefskollegor från hela landet.

 • Program 2019
 • Så skapar du ett motiverande, produktivt och välmående team
 • Så påverkar stress ledarskapet så kan du hantera den i teamet
 • Hur kan vi effektivisera och utveckla den personal vi redan har
 • Hur skapar man förutsättningar för medarbetarna att hitta egen motivation
 • Praktisk workshop i konflikthantering
 • SNSF- bikupor

Och mycket, mycket mer!

Här är några av föredragshållarna:

”Här är verktygen som gör att du kan hantera ditt ledarskap i en tid av förändring och skapa ett hälsosamt team”

Tomas Danielsson, Stressdoktorn, beteendevetare, forskare, författare
Sjukvårdens vardag är full av utmaningar och många drabbas av stressrelaterad ohälsa. Ny teknik och ett arbetsliv i ständig förändring ställer nya krav på medarbetare och chefer i vården. Föreläsningen ger dig verktyg till bättre arbetsklimat och hur vi kan förhålla oss till nya tekniken utan att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Tomas Danielsson har under många år jobbat som expert och föreläsare i stressfrågor. Han är  en välkänd författare och tv-profil som bland annat blivit känd som hela svenska folkets stressdoktor. Följ med på denna tankeväckande resa in i det nya arbetslivet och lär dig hur du kan förhålla dig till den nya tekniken och skapa ett positivt arbetsklimat.

”Så får du motiverande, effektiva och välmående medarbetare- som dessutom stannar på sitt jobb!”

Charlotte Råwall, psykolog , sjuksköterska och organisationskonsult.
Charlotte Råwall har stor erfarenhet av att coacha ledare och arbetsteam mot ökad effektivitet och välmående.
Kunskap om hur man kan skapa motivation och engagemang hos medarbetare är nyckeln till ökad effektivitet, måluppfyllelse och arbetsglädje både för individer och grupper.
Charlotta kommer berätta om hur du kan stärka din chefsroll med kunskap om ledarstilar och senaste forskningen som visar de mest effektiva strategierna för att främja motivation. Du få också lära dig hur du anpassar ditt ledarskap till enskilda medarbetare och hur du kan skapa produktiva och välmående team.

”Så hanterar du missnöje på jobbet-  unik workshop”

Mattias Klawitter, leg. Psykolog med inriktning mot arbetsmiljöfrågor och konflikthantering. Det är inte ovanligt att det förekommer lite missnöje i vård- och sjukvården, eftersom arbetsgrupperna är beroende av varandra. Att som chef skapa en god arbetsplats är ett av chefsskapets allra viktigaste uppdrag.   I denna workshop kommer du att lära dig hur du kan hantera ett missnöje på ett konstruktivt sätt som resulterar i stärkt sammanhållning och ökad teamkänsla. Föreläsning som varvas med praktiska övningar.

Det här är Chefsdagarna:

Sjuksköterskor med chefsansvar eller arbetsledande funktion inom njurmedicin i Sverige, med medlemskap i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterske­förening är välkomna att delta vid
Dialäsens Chefsdagar©. 

 • Lyssna på andra inom transplantation- och njursjukvården som berättar personligt om sina egna dilemman, metoder, misslyckanden och framgångar i att hantera förändringsprocesser.
 • Ledande experter ger dig konkreta verktyg för en bättre chefsvardag.
 • Låt dig inspireras av spännande gäster på scen.
 • Nätverka med andra chefer och kollegor.

Axplock från Dialäsens chefsdagar 

Inspiration, konkreta råd och diskussioner gavs vid chefsdagarna om hur man som chef kan leda sin enhet i utvecklingen mot bästa möjliga vård.
Retorik är inte konsten att tala. Retorik är konsten att få folk att vilja lyssna. Serena Mon de Vienne gav praktiska råd om hur man får sina lyssnare att lyssna.
Boel Andersson Gäre, chef för Futurum, akademin för hälsa och vård i Region Jönköpings län, talade bland annat om hur man kan förbättra genom små förändringar. Ingen verksamhet är bra på allt, ingen verksamhet är heller dålig på allt. Det gäller att kunna se både styrkor och brister i den egna verksamheten och att våga blicka utåt och se vad man kan lära av varandra.
Hur kompetensstegen kan användas i praktiken för att njurmedicinsk omvårdnad ska bli både personcentrerad och säker diskuterades i en workshop ledd av SNSF:s utbildningsgrupp.

chefs16_serenamondevienne
Serena Mon de Vienne
chefs16_boelanderssongare
Bodil Andersson Gäre
chefs16_kerstin-anneli-pia
SNSFs utbildningsgrupp består av Pia Johansson, Kerstin Lundström och Annelie Jönsson

Vill du ingå i nätverket Dialäsen Chef?

Under Chefsdagarna 2002–2018, knöts nya kontakter mellan deltagarna och mindre nätverk bildades runtom i landet. Som ett övergripande paraply­nätverk kan ”Dialäsen Chef” fungera. Detta nätverk kan verka som kontakt mellan alla landets sjuksköterske­chefer inom njurmedicin, genom att bland annat hålla en mailing­lista uppdaterad.

Ni som inte har kunnat vara med under Dialäsens Chefsdagar men framöver vill få information om kommande Chefsdagar e-posta Dialäsen så ser vi till att du får informationen.

Här kan du läsa om tidigare Chefsdagar:
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014