Program för Chefsdagarna 2020

Den 28e januari 2020 slår vi upp portarna till Chefsdagarna på Hotel Elite Palace i Stockholm. Här är det preliminära programmet:

DAG 1:  28 januari 2020, Hotel Elite Palace Stockholm

9.00- 10.00              Registrering och drop in. Kaffe och fika.

10.00-10.15             Välkommen. Inledning av SNSF.

10.15-10.30             Sponsorpresentation

10.30-12.00     ”Att skapa en attraktiv arbetsplats med begränsad budget.

 Christina Stielli, föreläsare, beteendevetare och expert på ledarskap och välmående. Utsedd till Årets talare 2015 och 2016.  Känd profil från TV4.

Sjukvårdens vardag är full av utmaningar, ny teknik, stora arbetsgrupper och begränsad budget ställer nya krav på ledaren.Hur kan man skapa en attraktiv arbetsplats med begränsad budget?  Hur får jag mina anställda att stanna kvar på sina arbeten och känna arbetsglädje?

12.00 -13.00            LUNCH

13.00-14.00    Lägg ner ledarskapet! Så får du medarbetarna att stanna kvar på sina arbeten. 

 Sara Ingvarsson, legitimerad psykolog med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling. Certifierad inom Organizational Behavior Management (OBM). Författare till boken ”Lägg ner ledarskapet”. Att försöka bli en fantastisk ledare är ett omöjligt uppdrag, det finns nämligen inga perfekta chefer. I denna föreläsning får ni gedigen kunskap om hur chef och medarbetare kan arbeta med att utveckla verksamheten tillsammans. Sara Ingvarsson förmedlar det viktigaste ni behöver känna till för att skapa goda resultat och en motiverande arbetssituation.

14.00-15.00  Skapa hälsoekonomi med digitala utbildningar.

Utbildning av sjukvårdspersonal är nyckeln till att åstadkomma effektivitet ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. En digital utbildningsplattform från Fresenius Medical Care var lösningen för njursjuksköterskorna i Värmland.Så skapades hälsoekonomi och bättre patientvård på HD klinikerna i Karlstad, Torsby och Arvika. Sponsorföredrag: Fresenius Medical Care

15.00-15.30             Bensträckare & fika

15.30-16.30            Hur stärker man ledarskapet?  Isabelle Carnlöf, Vårdanalys.

Vårdanalys fick i uppdrag av regeringen att se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen och regionerna i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården.  Isabelle Carnlöf från Vårdanalys kommer och berättar om rapporten.

16.30-17.45            SNSF & bikupor paneldiskussioner

17.45-18.00            Avslutande reflektioner och summering

19.00-22.00             Trerätters middag på Elite Palace hotel

DAG 2:  29 januari 2020 Hotel Elite Palace 

9.00- 10.00              Sponsorföredrag

10.00 -11.00            WORKSHOP del 1

Att vända missnöje till konstruktiva lösningar i arbetsgruppen.

Mattias Klawitter, psykolog Falck Healthcare. Det är inte ovanligt att det förekommer missnöje i vård- och omsorgsyrken, eftersom arbetsgrupperna är beroende av varandra. I denna workshop kommer du att lära dig hur du kan hantera ett missnöje på ett konstruktivt sätt som resulterar i fokusering på lösningar med stärkt sammanhållning och ökad teamkänsla. Föreläsning som varvas med praktiska övningar.

11.00-11.15             Bensträckare och fika

11.15-12.15            WORKSHOP del 2

Att vända missnöje till konstruktiva lösningar i arbetsgruppen.

Mattias Klawitter, psykolog Falck Healthcare.

12.15-12.30             Avslutande reflektioner. Summering

12.30-13.30             AVSLUTNINGSLUNCH

Programmet är preliminärt, med reservation för ändringar.

HUVUDSPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR