Zinkbrist kan leda till högt blodtryck hos njurpatienter

Zinknivåer under det normala kan bidra till högt blodtryck hos patienter genom att njurarnas hantering av natrium förändras. Det visar en studie som publicerats i American Journal of Physiology – Renal Physiology.

Zinkbrist är vanligt hos personer med kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes och kronisk njursjukdom. Människor med låga zinknivåer har också högre risk för högt blodtryck. Det sätt på vilket njurarna antingen utsöndrar natrium i urinen eller reabsorberar det in i kroppen – speciellt genom en väg kallad natriumkloridcotransporter (NCC) – spelar också en roll i blodtryckskontrollen. Mindre natrium i urinen motsvarar typiskt högre blodtryck. Ny forskning visar att zink kan bidra till att reglera proteiner som i sin tur reglerar NCC, men en direkt koppling mellan zinkbristinducerad hypertoni har inte undersökts.

I studien jämförde forskarna manliga möss med zinkbrist på friska kontroller med normala zinknivåer. Mössen med zinkbrist utvecklade högt blodtryck. Kontrollgruppen upplevde inte samma förändringar. En liten grupp av de mössen med zinkbrist fick en zinkrik diet halvvägs genom studien. När djurens zinknivåer blivit tillräckliga började blodtrycket att falla och natriumnivån ökade. 

”Dessa signifikanta resultat visar att förbättrad njursyrareabsorption spelar en viktig roll vid zinkbrist -inducerad hypertoni”, menar forskargruppen.

Källa: Science Daily

Foto: Rawpixel