Webbinarium på Världsnjurdagen 9 mars

Njurfonden delar ut nära 7 miljoner i forskarbidrag! Se utdelningen och hör mer om den aktuella forskningen vid ett webbinarium på Världsnjurdagen, då 42 projekt presenteras och tre av forskarna berättar mer ingående om sitt arbete.

Vi får också höra mottagaren av Bengt Rippes forskarpris, Mårten Segelmark, berätta om sin forskning för att minska skador och lidande som orsakas av inflammatoriska njursjukdomar.

När?: Livesänds torsdag den 9 mars kl. 17.00-18.30

Var?: https://www.njurfonden.se/forskare/njurfondens-forskarbidrag/

Webbinariet går också att se i efterhand.

Medverkande:

Maria Weiner, doktor i njurmedicin, Linköpings universitet

Kerstin Ebefors, doktor i njurmedicin, Göteborgs universitet

Iva Gunnarsson, professor, Karolinska institutet

Mårten Segelmark, professor i njurmedicin, Lunds universitet

Presentatörer: Peter Bárány och Annette Bruchfeld, Njurfondens styrelse

Bakom Njurfonden står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF), Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Av Ulrika Efthamre

Foto: World Kidney Day