Vetenskapsrådet delar ut miljonbelopp till njurforskning i Dalarna

Johan Ärnlöv, ST-läkare i allmänmedicin vid Norslunds vårdcentral och forskare vid CKF samt professor vid Högskolan Dalarna och professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet.

Vetenskapsrådet har delat ut 12 miljoner kronor till forskare i Dalarna för ett projekt som ska undersöka betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora för utvecklingen av njur- och hjärt-kärlsjuka.

Vetenskapsrådet har beslutat att dela ut mångmiljonbelopp i forskningsanslag till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna. Det är bland andra Johan Ärnlöv, ST-läkare inom allmänmedicin och professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna som under en sexårsperiod kommer genomföra projektet ”Samspelet mellan tarm, njure och hjärtkärlsystemet-betydelsen av mikrobiomet”. Projektet undersöker betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora för utvecklingen av njur- och hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen.

– På ett personligt plan känns det såklart jättekul och inspirerande att tilldelas dessa stora forskningsmedel men det är också ett kvitto på att det är möjligt att bedriva forskning av högsta klass när man bor i Dalarna, säger Johan Ärnlöv.

Professor Johan Ärnlöv har tidigare delvis lett den globala kartläggning av det internationella forskningskonsortiet Global Burden of Disease som publicerade en studie i den vetenskapliga tidskriften The Lancet i våras. Studien visade att andelen personer som dör av kroniska njursjukdomar väntas öka de kommande åren såvida inte fler länder satsar på förebyggande insatser och tidig behandling.

I artikeln framgick det att år 2017 led 9,1 procent av världens befolkning av njursjukdomar, varav 1,23 miljoner dog som ett direkt resultat av njursjukdom och ytterligare 1,36 miljoner dog av hjärt- och kärlsjukdomar till följd av nedsatt njurfunktion. Antalet direkta dödsfall väntas öka till mellan 2,2 och 4 miljoner år 2040. Kartläggningen visar också på stora skillnader mellan länder och regioner. Till exempel sticker befolkningen i Oceanien, Afrika söder om Sahara och Latinamerika ut som extra hårt drabbade.

Det nya forskningsanslaget är en specialsatsning från Vetenskapsrådet för att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Forskningschefen vid Region Dalarna, professor Björn Äng, och chefen för CKF, professor Erica Schytt, kommenterar att dessa projektmedel kommer göra skillnad för Region Dalarnas fortsatta kunskaps- och kompetensutveckling. 

– Vi ska komma ihåg att detta är toppen på ett isberg som bygger på många års arbete i kreativa och samverkande forskningsmiljöer med såväl yngre som seniora forskare. Medlen bidrar till högkvalitativ och hållbar forskning och stärker Region Dalarna som attraktiv arbetsplats, säger Björn Äng.

– Vi ska också komma ihåg att dessa VR-medel har beviljats i nationell konkurrens och är således ett kvitto på att forskningen vid Region Dalarna är att räkna med, tillägger Erica Schytt.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Region Dalarna

Foto: Region Dalarna, Pixabay

Johan Ärnlöv, ST-läkare i allmänmedicin vid Norslunds vårdcentral och forskare vid CKF samt professor vid Högskolan Dalarna och professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet.