Världsberömd forskare till Svensk Transplantationsförenings höstmöte

Världsberömde immunologen Professor Sir Robert Lechler kommer till Sverige. Han ger en State-of-the-art föreläsning på Svensk Transplantationsförenings höstmöte 7 november i Göteborg.

Professor Sir Robert Lechler är ordförande för Academy of Medical Sciences och vice rektor vid King’s College i London. Han anses vara en av de mest betydelsefulla inom området hälsa i England.

Sir Robert Lechler kommer ge en spännande föreläsning om ”Tolerans vid organdonation”.

Nu kommer han till Sverige och Göteborg för att tala om ”Tolerans vid organdonation” i en State-of-the art-föreläsning under Svensk Transplantationsförenings höstmöte i Wallenberg Conference Center.

Robert är dessutom ordförande för den rådgivande gruppen för kliniska prövningar samt medlem av Academy of Medical Sciences, Medical Schools Council.

Roberts forskningsintressen handlar om transplantationstolerans och det centrala syftet med hans forskning är att övertyga immunförsvaret att ”tolerera” det främmande organet samtidigt som man behåller sin fulla förmåga att bekämpa infektioner och cancer.

Sir Robert Lechler har tidigare sagt i en intervju med Times magazine att han förväntar sig att under de kommande två decennierna kommer forskare hitta ett sätt att regenerera organ genom stamceller eller förändringar av deras genetiska maskiner. 

Höstmötet som går av stapeln 7-8 november sker i år under ledning av Göteborgs Universitet och Västra Götalands regionen.

På agendan finns ämnen som ”Vårdplaner och digitala vårdmötet”,”Levertransplantation vid sekundär malignitet”, och ”Korsvis donation”.

Mer nytt om den nya donationsutredningen kommer också presenteras och diskuteras på mötet.  Dialäsen kommer vara på plats på Höstmötet för att rapportera.

Anmälan till Svensk Transplantationsförenings höstmöte kan ske på https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/verksamhet-transplantationscentrum/moten-och-konferenser/svensk-transplantationsforenings-hostmote-7-8-nov-2019/

Foto: Kings College

Av Ulrika Efthamre