Var sjunde vuxen amerikan beräknas vara kroniskt njursjuk

Kronisk njursjukdom är betydligt vanligare i USA än väntat. Enligt färska data lider omkring 30 miljoner människor – alltså var sjunde vuxen amerikan – av kronisk njursjukdom.

 

Nya data som analyserats av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) visar inte bara att många fler vuxna amerikaner än väntat lider av kronisk njursjukdom. Analyserna visar också att de drabbades kunskap om sin sjukdom är mycket dålig. Av dem som har njursjukdom i ett tidigt skede (stadium ett och två) är 96 procent inte medvetna om det. Också bland svårt sjuka är medvetenheten dålig. Av alla med svårt nedsatt njurfunktion (stadium fyra) som inte går i dialys har nästan hälften (48 procent) ingen aning om sin sjukdom. ”Låt dessa nya data från CDC träna som en varningsklocka, att vi har en stor utmaning mitt framför våra ögon och att mer måste göras för att möta utmaningen”, säger Kevin Longino från National Kidney Foundation. Han fortsätter: ”Mer federala resurser måste avsättas för att öka folks medvetenhet om sjukdomen liksom till program som motverkar njursjukdom och att sjukdomen upptäcks på ett tidigt stadium.”

 

Analyserna visar vidare att kvinnor löper något större risk att drabbas av kronisk njursjukdom. Å andra sidan är det mycket vanligare att mäns njursjukdom fortskrider till ett slutstadium, där dialys eller transplantation krävs för att uppehålla livet.

I analysen ingick data från vuxna (18 år och äldre) under åren 2011–2014.

 

Källa: National Kidney Foundation, www.kidney.org