UTVÄRDERINGSFORMULÄR DIALÄSENS CHEFSDAG 2021

  1. Vilka föreläsare uppskattade du mest?

………………………………………………………

  • Vilka föreläsare uppskattade du minst?

……………………………………………………………….

  • Kan du tänka dig att deltaga i en webbkonferens igen?

————————–

  • Vilket föredrar du, webbkonferens eller möte i verkliga livet?

…………………………………………………………………

  • Övriga synpunkter

……………………………………………………………….

Namn:

Klinik:

Returnera formuläret till

ulrika.efthamre@mediakraft.se