Första njurtransplantationen i Norden med robotstyrd titthålskirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Norden använt robotstyrd titthålskirurgi i transplantation av en njure.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Norden använt robotstyrd titthålskirurgi i transplantation av en njure. Den unika insatsen möjliggjorde transplantationen.

I det aktuella fallet bedömde läkarna att det skulle innebära för stora risker för patienten att få en ny njure inopererad med traditionell kirurgisk teknik. Tack vare möjligheten att använda titthålskirurgi och robotteknik kunde njuren ändå sättas in.

– Det här är ett genombrott för oss, säger opererande läkare Niclas Kvarnström i ett pressmeddelande.

Titthålskirurgi är ett så kallat minimalinvasivt ingrepp, ett ingrepp där man arbetar i patienten utan att behöva öppna buken. 

Njurtransplantationen genomfördes genom att njuren först fördes på plats genom ett mindre öppet snitt vid naveln. Därefter kopplades det nya organet ihop med blodkärl och urinblåsa, med hjälp av minimala verktyg och kamera som fördes in genom små hål i bukväggen. Dessa styrdes av kirurgen med hjälp av en operationsrobot.

Patienten kunde lämna sjukhuset sex dagar efter operationen och har återhämtat sig väl. 

Även om den här typen av operationer i dag är mer resurskrävande och komplicerade och kräver ett väl inövat kirurgiskt team så öppnar det möjligheter.

 I dag betyder det att vi kan hjälpa patienter som annars inte varit aktuella för operation, i framtiden kan en utvecklad och effektiviserad teknik inom det här området innebära stora hälsovinster eftersom minimalinvasiv kirurgi är mer skonsamt för kroppen jämfört med öppen kirurgi, säger Niclas Kvarnström.

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalands regionen

Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalands regionen