Transplanterade rekommenderas 4:e spruta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en vaccindos för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Personer med nedsatt immunförsvar riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19, varför vaccin är särskilt viktigt. Det är Folkhälsomyndigheten tydlig med i sin information.

Därtill får vissa personer med kraftigt sänkt immunförsvar inte samma goda effekt av en vaccinet jämfört med dem som har ett normalt immunförsvar. Därför tog Folkhälsomyndigheten beslutet att patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar från 1 september kunde erbjudas en extrados – den så kallade boosterdosen (spruta 3), som en del i primärvaccinationen. För personer som inte var prioriterade för en extrados omfattar primärvaccinationen två doser.

När myndigheten senare har gått ut med rekommendation om en påfyllnadsdos till hela befolkningen, så omfattar den även immunsupprimerade, och handlar i de fallen om en fjärde spruta (om de tidigare har fått en tredje spruta som extrados).

Så här skriver myndigheten på sin hemsida:
”Personer med ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling och som har fått en extra dos vaccin mot covid-19, ska även vaccineras med påfyllnadsdos mot covid-19 enligt rekommendationerna för påfyllnadsdosen. Det betyder att en påfyllnadsdos ska ges fem eller sex månader efter extradosen.”

Det innebär för de personer som fick en tredje spruta i september, att det kan bli aktuellt med en fjärde spruta i februari eller mars.

Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegation vid Sveriges kommuner och regioner, SKR, känner sig trygg att det kommer ske.

– Man följer självklart de dosintervall som finns. Vi vet inte hur länge covid kommer finnas i samhället så det kan ju behövas påfyllnadsdoser. De här patientgrupperna följer vården nogsamt och om det finns en tydlig rekommendation att de ska ha ytterligare doser kommer de att kontaktas. Här brukar man vara tydlig från vården att identifiera de individer det berör, säger hon.

Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.      

Källa Njurförbundet

Av Ulrika Efthamre

Foto Freepik.com