Tidigare fjärde dos vid nedsatt immunförsvar

Vuxna personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas en fjärde vaccindos tidigare, meddelar Folkhälsomyndigheten. Påfyllnadsdosen mot covid-19 bör tas tre eller fyra månader efter grundvaccination med tre doser.

Personer med nedsatt immunförsvar, på grund av sjukdom eller behandling, svarar som regel inte lika bra på en vaccination. Produktionen av antikroppar kan bli lägre eller i vissa fall så låg att antikroppsnivåer inte är mätbara.

Därför rekommenderas personer 18 år och äldre med svår immunbrist sedan tidigare tre doser vaccin mot covid-19 som grundvaccination, medan övriga rekommenderas två doser. Behovet av ett extra skydd är större för personer med immunbrist än för personer med normalt fungerande immunförsvar.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera en påfyllnadsdos efter ett kortare tidsintervall än vad som i nuläget rekommenderas för personer utan immunbrist:

  • Efter tre månader för personer med ett lågt eller obefintligt antikroppssvar eller som tillhör en patientgrupp som ofta svarar väsentligt sämre på vaccination. Det gäller exempelvis organtransplanterade, stamcellstransplanterade, patienter med kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom, myelom, och personer med kronisk njursjukdom i behov av dialys.
  • Efter fyra månader för övriga med allvarlig immunbrist.

Patientansvarig läkare fattar beslut kring vilka som är aktuella, och lämpligt dosintervall för den enskilda individen.

Folkhälsomyndighetens beslut om kortad tid för intervallet till påfyllnadsdos är fattat med anledning av att smittspridningen av covid-19 är omfattande.

Personer som är nära anhöriga eller har nära kontakt med personer som har svår immunbrist rekommenderas också att vara vaccinerade mot covid-19 enligt aktuella rekommendationer, och i övrigt följa allmänna rekommendationer för att skydda andra mot smitta.

I praktiken blir påfyllnadsdosen dos nummer fyra i ordningen för vuxna med allvarlig immunbrist, eftersom en extrados ingår i grundvaccinationen.

Av Ulrika Efthamre

Källa: TT, Njurförbundet

Foto: Freepik.com