organdonationer

All time high för organdonationer under 2022

Under 2022 ökade antalet organdonationer från avlidna givare och uppnådde all time high med 206 donationer. Det visar färska siffror över fjolårets transplantationsverksamhet i Sverige….