Sveriges första hjärtsviktscentrum har öppnat

Foto: Johan Adelgren, Danderyds Sjukhus

Danderyds sjukhus har i maj startat ett hjärtsviktscentrum i nära samarbete med HND-centrum. Hjärtsviktspatienter behöver mycket sjukvård. Som grupp betraktat ligger de inlagda på sjukhus mer än någon annan patientgrupp. De svårast sjuka läggs in 3-4 gånger per år eller mer. Tanken med det nya Hjärtsviktscentrat är att all kompetens skall finnas samlad för patienten. Här finns mottagning, dagvård och slutenvård.

”Vi såg ett behov av att ta hand om hjärtsviktspatienter på ett mer samlat sätt, där de blir sedda och känner sig trygga”

Säger docent Hans Persson, som är en av de huvudansvariga på Danderyds sjukhus Hjärtklinik, och fortsätter:

Tidigare har en svårt sjuk hjärtsviktspatient kunnat ligga på olika avdelningar på sjukhuset. Men nu vill vi att de ska känna tillhörighet och att de mest sjuka patienterna ska få möjlighet att komma in direkt till hjärtsviktsavdelningen utan att först behöva vänta på akutmottagningen.

Samlad kompetens kring patienten

På hjärtsviktscentrum bedrivs personcentrerad vård där patienterna är delaktiga i beslut om sin egen behandling. Förutom att patienten får tillgång till samlad specialistkompetens på hjärtsviktscentret, får hen en egen kontaktsköterska.

– Nu har 125 patienter möjlighet att komma direkt till hjärtsviktscentrum utan att behöva besöka akutmottagningen först, informerar Camilla Andersson, som är initiativtagare och chefsjuksköterska på det nya hjärtsviktscentret. Vi lär känna patienterna, och de lär känna oss. Det gör att de blir mer delaktiga i sin vård, och känner tillit till oss som finns här för dem.

Hjärtsviktscentrum består av:

  • Hjärtsviktsmottagning (även telefonrådgivning). Bemannas av en specialistläkare och två specialistsjuksköterskor dagtid.
  • Dagvård 4 vårdplatser. Bemannas av en specialistläkare och en sjuksköterska dagtid.
  • Slutenvård 12 vårdplatser (patienten blir inlagd). Bemannas av tre läkare, tre sjuksköterskor och fyra undersköterskor dagtid. Direktintag är möjligt måndag – fredag dagtid.
  • Nära samarbete med HND (Hjärt- njur- och diabetesmottagning) Läs mer här! 

Hjärtsvikt i olika stadier:

Hjärtsvikt är ofta en följdsjukdom, t ex efter hjärtinfarkt eller högt blodtryck. Patienterna är äldre och sjukdomen har hög dödlighet. Man talar om tre olika stadier av hjärtsvikt.

När hjärtsvikten börjar kan väldigt mycket göras. Första steget är bra diagnostik och behandling i samarbete mellan primärvården och hjärtsviktsmottagningen. Till en början sker stor förbättring och även normalisering för flertalet med hjälp av sviktmottagningen och stegvis utprovning av 7-8 evidensbaserade behandlingar, mediciner, ibland sk sviktpacemaker. Patienten klarar då vardagen med hjälp av behandlingen och en sund livsstil som innefattar bra kost, motion och rökfrihet och anpassat vätskeintag. I en samlad vårdkedja behandlas och följs patienten sedan oftast i primärvården.

I det andra stadiet behövs mer avancerad vård och besök på t ex hjärtsviktsmottagningar för kompletterande eller justerad behandling. Vid svåra fall samarbetar vi med Nya Karolinska för utredning och eventuell behandling med hjärtpump eller hjärttransplantation. I andra fall dominerar sidosjukdomar som diabetes och njursjukdom och då går de patienterna på särskild teambaserad mottagning, HND.

I det tredje stadiet, där ca 10-15 procent av alla hjärtsviktspatienter befinner sig, kan vi inte erbjuda stadigvarande förbättring eller bot och där är överlevnaden på ett år bara 50 procent. Vi kan alltid hjälpa patienten i detta stadium för kontroll av symtomen med t ex vätskedrivande dropp, ibland hjärtstimulerande och/eller lindrande mediciner och bra vård, tappning av vätska i buk och lungor mm. En viktig del är att underlätta inläggningar på det sätt som vi nu gör, patienten listas och kan efter telefonsamtal till kontaktsjuksköterskan oftast erbjudas tid på avdelning samma dag eller dagen efter. I samband med detta genomförs sk brytpunktssamtal där patientens egna önskemål om den fortsatta vården och våra möjligheter diskuteras. Under den sista tiden kan patienten välja om hen vill bli inlagd på sjukhus eller bli vårdad i hemmet, sk ASIH (avancerad sjukvård i hemmet).

 

Källa: Danderyds Sjukhus