Ny studie: En av tio vuxna lider av njursjukdom

Nya resultat från en stor internationell studie, som publicerats i The Lancet, visar att 10 procent av den vuxna befolkningen lider av kronisk njursjukdom.

AstraZeneca CaReMe CKD är en av de största och mest moderna studierna i verkligheten som uppskattar prevalensen, resultaten och kostnaderna för kronisk njursjukdom(CKD) hos över 2,4 miljoner njursjuka patienter från 9 länder från Europa, plus Israel och Kanada.Resultaten har publicerats i The Lancet Regional Health – Europe.

Även om kronisk njursjukdom uppskattas vara en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar en av tionde vuxna, fann man att två av tre patienter som identifierats ha sjukdomen i studien inte diagnostiserades, vilket satte dem i hög risk för sjuklighet och dödlighet och utgjorde en betydande börda för vårdgivare och system.

Professor Navdeep Tangri, MD PhD, Department of Medicine and Community Health Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, säger:

-Hittills har uppskattningar av prevalensen, effekten och kostnaderna för kronisk njursjukdom varierat kraftigt på grund av begränsade studier av sjukdomen. CaReMe CKD-studien är en av de största, längsta och bredaste studierna som utvärderar denna kroniska sjukdom och lägger till bevis för CKD. Resultaten belyser den betydande folkhälsoeffekten av kronisk njursjukdom och vikten av tidig upptäckt och sjukdomshantering för att förbättra patienternas liv och minska sjukvårdskostnaderna.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Region Skåne