Studie undersöker om psykologer i teamet kan ge bättre diabetesvård

I en pågående multicenterstudie undersöker forskare om regelbunden kontakt med psykolog kan stabilisera blodsockret hos patienter med svårkontrollerad typ 1-diabetes.

I studien vill man undersöka om typ 1-patienter kan få en förbättrad blodsockerkontroll och livskvalitet, samt minskad sjukdomsrelaterad stress, genom att regelbundet få samtala med en diabetesutbildad psykolog med kunskaper inom kognitiv beteendeterapi(KBT).

Totalt ska 150 patienter ingå i studien. Hälften får kontakt med psykolog som ingår i diabetesteamet. Hälften slumpas till en kontrollgrupp som fortsätter med vanlig behandling utan psykolog.

-Psykologen kallar patienten till ett bedömningssamtal. Utifrån vad som kommer fram görs en plan för behandling. Det minsta antalet besök som ska göras är fem samtal under tre månader, plus två uppföljningssamtal inom två månader, säger Therese Anderbro till tidningen ”Leva med diabetes”.  Therese Anderbro är lektor vid Stockholms universitet och är den som handleder psykologerna i studien.

Forskningsstudien är en multicenterstudie och utförs på flera platser: Karolinska sjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Uddevalla sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping. Huvudansvarig för studien är professor Marcus Lind vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Av: Ulrika Efthamre

Källa: Leva med diabetes, Läkartidningen

Foto: Pexels.com