Stor minskning av antalet transplantationer i världen under 2020

Antalet organtransplantationer som utfördes under den första vågen av covid-19 år 2020 sjönk med 31% jämfört med 2019 i världen. Det visar en ny studie som presenterats vid ESOT-kongressen i helgen.

Forskarna menar att den första covid-vågen hade en ”förödande inverkan” på antalet transplantationer som ledde till en ”betydande förlust av liv”.

Forskarna har använt sig av internationella data från 22 länder på fyra kontinenter och studien avslöjade stora variationer i svaret på transplantationsprogram på covid-19-pandemin, där transplantationsaktiviteten sjönk med mer än 90 procent i vissa länder.

Njurtransplantation visade den största minskningen i nästan alla länder under 2020 jämfört med 2019, där studien fann en minskning av levande givartransplantationer (-40 procent) och lever (-33 procent). För avlidna givartransplantationer skedde en minskning av njurtransplantationer (-12 procent), lever (-9 procent), lunga (-17 procent) och hjärta (-5 procent).

Studien, som publicerats i Lancet Public Health, belyser hur vissa länder lyckades upprätthålla graden av transplantationsprocedurer medan andra upplevde stora minskningar av antalet transplantationer jämfört med föregående år och, i vissa områden, levande givar njur- och levertransplantation upphörde helt. Sammantaget fanns det ett starkt tidsmässigt samband mellan ökad covid-19-infektionshastighet och minskning av avlidna och levande fasta organtransplantationer.

Källa: ESOT 2021

Foto: Freepik, iStock