Jurist ny utredare av organdonationer

Sten Heckscher, jurist med lång erfarenhet av utredningar, blir särskild utredare i den nya donationsutredningen. Han ser optimistiskt på möjligheten att nå fram till ett utredningsförslag till nästa år.

Regeringen vill utreda donationer vidare. Det handlar om frågor i anslutning till grundlagen som behöver utredas ytterligare, enligt Annika Strandhäll, socialminister.  En av frågorna handlar om vilka medicinska insatser som ska kunna göras i syfte att möjliggöra organdonation efter att en person har avlidit .

Den nya utredningen ska vara klar i sin helhet senast i maj 2019. Inga delbetänkanden är planerade. Den förra donationsutredningen hade en expertgrupp som stöd, hur formerna för den nya utredningen ser ut är inte klart.

– Jag kommer att på olika sätt söka information om de här frågorna, och vi kommer förmodligen att vidtala några personer som blir experter. Men det är inte klart ännu, arbetet har precis startat, säger Sten Heckscher.

Han betonar också att utredningen har i uppdrag att hantera flera områden.

– Det är tre övergripande frågor som ska belysas. De är avgränsade men det handlar om stora frågor, säger han.

Utredningen inrymmer flera olika dimensioner.

– Ett annat exempel är hur ska man hantera frågan om samtycke och frågan om vilken roll de anhöriga ska ha. Där handlar det också om vilka som räknas som anhöriga. Även här är det frågor som inte är lätta att svara på, säger han.

Det nya utredningsuppdraget presenterades i slutet av mars.

– Det är viktiga och angelägna frågor och bra att man kommer igång, säger Sten Heckscher.

Sten Heckscher har i tidigare utredningsuppdrag bland annat utrett Paolo Macchiarinis transplantationer av konstgjorda luftstrupar för Karolinska institutet. Sten Heckscher har också varit bland annat rikspolischef och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.