Antalet organtransplantationer ökar visar statistik

Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

Genom att DCD; d v s organ som donerats efter cirkulationsstillestånd, börjar att bli rutin i Sverige har det inneburit att antalet njurtransplantationer ökat under första halvåret enligt statistik från Svensk Transplantationsförening.

Fram till den 30 juni var det 26 donatorer som avlidit efter cirkulationsstillestånd (DCD), vilket ska jämföras med 27 för hela år 2021. En prognos för resterande delen av året pekar på en positiv trend och skulle innebära totalt 212 organdonationer vilket blir all time high och en ökning med cirka 10 procent.

242 njurtransplantationer utfördes under första halvåret och prognosen pekar på ett högsta antal hittills om trenden för resten av året håller i sig.   

-Det är positivt att DCD håller på att bli rutin. På sikt beräknas mellan 80 – 160 fler njurar att kunna transplanteras varje år då DCD blir en fullt utbyggd rutin vid sjukhusen i Sverige. Förändringen av transplantationslagen från den 1 juli kommer sannolikt också att bidra till att fler svårt sjuka kan få nya organ då vissa juridiska hinder för organdonation har undanröjts, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet,

-Varje enskild donator är oerhört viktig och kan ge personer med livshotande sjukdomar ett nytt liv.

Källa: Njurförbundet