Stamcellsterapi testas på unga med diabetes

Nu ska barn och unga med nydebuterad diabetes typ 1 behandlas med stamcellsterapi inom en randomiserad fas 2-studie.

-Vår förhoppning är att effekten på unga under 18 år ska bli lika god som på vuxna och bidra till bibehållen egen insulinproduktion flera år efter behandlingen, säger Per-Ola Carlsson som är överläkare och professor i diabetessjukdomar vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Stamcellsterapin baseras på mesenkymala stamceller utvunna från navelsträngen. Läkemedelskandidaten ges som infusion. De som deltar i studien är mellan 12 och 21 år. Totalt kommer 60 patienter att inkluderas där hälften får cellterapin och resterande hälft placebo. Utvärdering sker efter ett års behandling.

Akademiska sjukhuset

Studien startar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och ska under nästa år utvidgas till att även innefatta Universitetssjukhuset i Linköping samt Skånes universitetssjukhus. Tidigare studier på vuxna talar för att stamcellterapin kan bevara insulinproduktionen i upp till tre år.

-Första fasen av studien med behandling vid nydebuterad typ 1 diabetes hos barn och ungdomar inleddes i fjol och har förlöpt väldigt väl. Samtliga behandlade mår bra. Nu i november inleder vi därför nästa fas med studier av behandlingseffekt i åldersgruppen 12-21 år, säger Per-Ola Carlsson.

Vid typ 1-diabetes angriper och förstör kroppens immunförsvar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Därmed blir insulinproduktionen bristfällig.

 

Källa: Dagens Medicin, Uppsala universitet

Av Ulrika Efthamre

Foto: Freepik