Specifik gen för upptag av järn identifierad

Att upprätthålla en god järnbalans i kroppen är viktigt för hälsan. För lite järn kan leda till anemi, medan för mycket järn kan orsaka hemokromatos eller andra åkommor. Nu har forskare vid universitetet i Kyoto, Japan, identifierat en specifik gen som spelar en nyckelroll vid upptagningen av järn.

 

Genen kallas på fackspråk Regnase-1 och var till en början känd för att kunna hindra autoimmuna sjukdomar. Nu har det alltså visat sig att den spelar en nyckelroll vid upptagning och omsättning av järn, som är en av de striktast reglerade processerna i kroppen hos däggdjur. Regleringen sker samtidigt på flera olika nivåer. ”Vi har tidigare funnit att när möss saknar den här genen så drabbas de av svåra autoimmuna sjukdomar och anemi”, säger forskarlagets ledare Masanori Yoshinaga. ”Först antog vi att anemin var en sekundär effekt, men efter en detaljerad analys fann vi att de två symptomen utvecklades oberoende av varandra.”

 

Fortsatta studier på möss med en Regnase-1-mutation avslöjade en funktionell defekt i det viktigaste området för järnupptagning i kroppen: tolvfingertarmen, det vill säga den första delen direkt efter magsäcken. ”Nästa steg var att ta reda på vilken roll Regnase-1 spelar vid kroppens järnförsörjning. Vi tittade då på den viktigaste genen för järnupptag, TfR1”, fortsätter Masanori Yoshinaga. ”Våra resultat visar att Regnase-1 bryter ned TfR1:s budbärar-RNA. Därmed stoppas syntesen av TfR1-protein. Troligen påverkas även andra viktiga järnkontrollerande gener.”

 

Forskarna hoppas nu att fortsatt analys av den här genen Regnase-1 i järnrelaterad hemokromatos ska kunna ge insikter i den mekanism som orsakar anemi och andra järnrelaterade åkommor. I slutänden hoppas de att studierna ska kunna leda till skapandet av nya behandlingar.

 

Källa: universitetet i Kyoto