Sök stipendium till forskning!

AstraZeneca och Svensk Njurmedicinsk Förening välkomnar både äldre etablerade och yngre forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium. Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området hjärt-kärlsjukdom hos njurpatienter. Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 80 000 SEK.

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2023.

Läs mer på : njurmed.se/forskning-anslag/