Sök Marcus Linde-fondens stipendium!


Marcus Linde-fonden utlyser härmed sitt åttonde stipendium, att utdelas under 2019.

Fonden tillkom 2006 för att hedra minnet av 19-årige njursjuke Marcus Linde, som omkom i en tragisk tågolycka i Lund.

Fonden har byggts upp med stöd av bidrag från allmänhet, kamrater till Marcus, Gambro med flera företag.

Stipendiet kan gå till person i Sydsverige som

-inom vårdsektorn, gärna i det tysta, ideellt eller yrkesmässigt, arbetat för njursjuka; 

-i egenskap av forskare eller läkare gjort stora insatser för njursjuka;

-i sin patientroll inom de njursjukas led underlättat för andra i samma situation.

Personer vars arbete berör barn och ungdom beaktas i första hand.  Stipendiet är på upp till 10 000 kr. Stadgarna för fonden, som formellt heter ”Insamlingsstiftelsen Marcus Lindes Minnesfond”, är godkända och registrerade av Länsstyrelsen i Skåne än 2006.

Ytterligare information på fondens hemsida:

www.marcuslinde.se

Text: Dialäsen