Sök Njurstiftelsens forskningsstipendium

Nu är det hög tid att ansöka om Njurstiftelsens forskningsstipendium. Ansökan är öppen till 1 oktober!

Stiftelsen för Njursjuka delar ut forskningsstipendium till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Forskningen berör patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade och kan bedrivas vid adademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige. Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen delade sammanlagt ut 400 000 kr i forskningsstipendium 2019. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera.

Sista ansökningsdatum är 1 oktober 2020. Stipendieutdelning sker under november månad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Källa: Njurstiftelsen