Sockersötade drycker kan öka risken för njursjukdom

Ice cola glass - Vintage filter

Den som konsumerar större mängder sockersötade fruktdrycker, soda eller vatten löper ökad risk att utveckla kronisk njursjukdom. Det visar en studie som genomförts i USA.

I studien följde forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en grupp om drygt 3000 afro-amerikanska vuxna med normal njurfunktion. Studien inleddes med en enkät om deras matvanor i början på 2000-talet och följdes upp i genomsnitt åtta år senare. Då hade 185 av deltagarna blivit njursjuka. Forskarna fann att gruppen med den högsta konsumtionen av soda, med socker sötade fruktdrycker samt vatten löpte 60 procent större för njursjukdom än den grupp som konsumerade minst mängd sådana drycker.

Att vatten fanns med bland dessa drycker förvånade forskarna. En tänkbar förklaring är att det rörde sig om smaksatt och sötat vatten på flaska. Vilken typ av buteljerat vatten som deltagarna drack ingick tyvärr inte i enkäten.

-Tyvärr är det ont om lättfattlig information om vilka effekter dessa drycker kan ha på hälsan. Särskilt ont om information är det om vilka typer av drycker som kan förknippas med risken för njursjukdom, säger Dr Casey Rebholz,

I en anslutande kommentar konstaterar två andra forskare att bara ett fåtal amerikanska städer med framgång har lyckats minska konsumtionen av sötade drycker via lagstiftningen. Det kulturella motståndet mot sådana åtgärder hos alla andra kommuner tycker forskarna kan liknas vid debatten om rökning på 1960-talet. Då ansågs rökning vara ett socialt val och inte ett medicinskt- eller folkhälsoproblem.

Källa: Rapporten publiceras i Clinical Journal of the American Society of Nephrology, CJASN.

Text: Dialäsen

Foto: http://www.freepik.com”>Designed by lifeforstock / Freepik