SNSF Arbetsgrupp för PD-sjuksköterskor söker nya medlemmar

 Vi finns för att föra upp frågor om peritonealdialys (PD) på dagordningen. Med vårt e-postnätverk når vi ut till sjuksköterskor i hela landet. Nu vill vi bli fler!

Vi är två PD-sjuksköterskor från Örebro som länge har saknat en arbetsgrupp som tillvaratar peritonealdialysfrågor inom Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF). Inom SNSF finns olika arbetsgrupper, men för PD-sjuksköterskor har det inte funnits någon grupp på länge. År 2014 startades en ny PD-arbetsgrupp. Medlemsantalet har varierat, men just nu är det bara vi två kvar i arbetsgruppen. Vi vill bli fler och vi önskar oss medlemmar från hela landet.

Arbetsgruppen har startat ett e-postnätverk där den som är medlem i SNSF och är intresserad av PD-frågor kan vara med. I nätverket kan alla medlemmar skicka ut frågor och andra diskussionsämnen. Det går också på detta sätt att förmedla nyheter och bra idéer till andra PD-kliniker. Syftet med e-postnätverket är att det ska vara ett stöd för kollegor runt om i landet.

I maj närvarade arbetsgruppen vid vårmötet i Visby och höll ett förmöte för PD-sjuksköterskor. Intresset för att vara med på mötet var större än tidigare år, vilket var mycket roligt. Tolv sjuksköterskor från olika delar av Sverige träffades och diskuterade hur vi kan öka antalet PD-patienter och hur vi kan optimera behandlingen för våra patienter. På mötet visades Örebros patientflöde som ett exempel. I Örebro har andelen patienter ökats genom strukturerade uremironder där uremibehandling planeras för patienterna i god tid innan behandling behöver startas. Med på mötet var Marie Blom från Fresenius Medical Care. Hon presenterade deras studie om Adapted APD (automatisk PD), som föreslogs av Fischbach M et al. [1] och innebär att korta dialystider och små fyllvolymer kombineras med längre dialystider och stora fyllvolymer. På detta sätt kan både ultrafiltrationen och clearence öka i samma behandling. Studien var mycket intressant och väckte många frågor och diskussioner.

Framöver tänker vi att arbetsgruppen ska fortsätta att driva e-postnätverket och fortsätta arbetet med att aktivt söka nya kunskaper om peritonealdialys och sprida det via nätverket till kollegor. Som arbetsgrupp tänker vi fortsätta att hålla förmöten för PD-frågor vid SNSF:s vårmöten. Om vi blir fler i arbetsgruppen finns möjlighet att driva fler frågor, så därför söker vi två eller tre intresserade sjuksköterskor som tillsammans med oss vill fortsätta arbetet med att driva arbetsgruppen vidare. Kontakta oss också om du är intresserad att vara med i e-postnätverket för PD-frågor.

Anneli Ljungdahl-Jonsson anneli.ljungdahl-jonsson@regionorebrolan.se

Helen Olsson helen.olsson@regionorebrolan.se

 

Signerat:

Anneli Ljungdahl-Jonsson, leg. sjuksköterska, har arbetat med PD-patienter sedan 2000.

Helen Olsson, leg. sjuksköterska, har arbetat med PD-patienter sedan 2010.

Båda arbetar på PD-mottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro.