SNF summerar årets upplaga av Nordiska njurdagar

Anders Fernström, ordförande i SNF.

”Endast genom handling blir livet meningsfullt”.

Meningen är ett citat från Hans Christian Andersen, vilket känns lite passande efter att äntligen fått delta aktivt i en fysisk kongress – efter mer än två år av återkommande pandemi.

Årets upplaga av Nordiska Njurdagar genomfördes således efter många ”om och men” till slut den 4–7 maj i danska Odense, känt för pittoresk bebyggelse och kanske ännu mer känt som H. C. Andersens födelsestad – idag med drygt 180 000 invånare.

Lite över 400 registrerade delegater avnjöt några soliga dagar med högoktaniga föreläsningar och postrar, med ett innehåll som varierade mellan blodtryckskontroll hos giraffer till djupdykningar i komplementsystemets underbara och invecklade värld.

Uppskattade sociala inslag

De sociala inslagen var dessutom mycket uppskattade och finalen med kongressmiddag på Galleri Galschiøt kommer sent att glömmas.

Konferensen inleddes med ett fullsatt pre-symposium där alla de fem nordiska specialitetsföreningarna ansvarade för var sin del. För Sveriges del hade vi valt temat ”Assessment of fluid status in patients on maintenance dialysis” med inriktning mot BCM och spännande ny teknik baserad på MR-mätningar.

Därefter följde ett par fullmatade konferensdagar, inramade av ett antal industrisymposier.

Ett intressant tema handlade om kärlkalcifikation i allmänhet men med särskild inriktning mot ”Calciprotein Particles” (CPP) och ”Calcification Propensity”. Det sistnämnda uttrycks som T50 (min) där ett lågt värde antas indikera ökad risk för kardiovaskulär mortalitet. T50-värdet är ett mått på ”mognadstiden” för CPP, d v s hur lång tid det tar för calciprotein-partiklar att transformeras från ”snälla” (primära) till ”elaka” (sekundära). Ju snabbare detta sker desto sämre endogen försvarskapacitet mot ateroskleros och kalk-fosfat utfällningar anses man ha. Även tillskott av magnesium som potentiellt skydd mot kärlkalcifikation lyftes i flera sammanhang men med olika uppfattningar om dess nytta.

Glomerulärt makrofagindex

Johan Mölne från Göteborg presenterade intressanta data kring ett glomerulärt makrofagindex i biopsier från njurtransplantat, där ett högt värde verkar kunna predicera risk för rejektion etc.

Vi fick också en nyttig påminnelse om vikten av att hålla litiumkonc. under kontroll (<0,7 mmol/L), eftersom behandling med litium verkar predisponera även för akut njursvikt, inte bara kroniska njurskador.

För övrigt var det naturligtvis en hel del som handlade om SGLT2-hämmare och även KDIGO-riktlinjer om glomerulonefrit samt nyutkomna ”Clinical Practice Guideline for Management of Diabetes in CKD” (2022). Ett tema berörde antikoagulation till patienter i CKD5D, något som är mycket under diskussion för närvarande och där vi så småningom kommer att få mer kunskap – inte minst tack vare SACK-studien (Strokeprofylax med Apixaban hos CKD 5-patienter med förmaksflimmer) – en viktig studie via Svensk Njurmedicinsk Förenings Forskningsnätverk (SNFFo).

Två postrar om svampgift

Bland postrarna noterades bl. a två stycken som handlade om svampgiftet orellanin, som ju har en extrem selektivitet för enbart proximala tubuliceller, och därför skulle kunna tänkas fungera som behandling vid den vanligaste formen av metastaserad njurcancer, där patienten redan genomgått bilateral nefrektomi. En fas 1 studie är klar att påbörjas, om den inte redan är igång.

En intressant poster från Göteborg/Uppsala handlade om upplevd stress, känsla av utmattning och förekomst av depressiva symptom efter njurdonation, något som enligt denna prospektiva observationsstudie av 83 donatorer verkar vara mer vanligt förekommande hos kvinnliga njurdonatorer.

Slutligen ett stort tack till Dansk Njurmedicinsk Förening för ett trevligt möte och för att avsluta med ännu ett citat från H. C. Andersen; ”At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man ha”.

Nästa Nordiska Njurdagar går av stapeln på Island, Reykjavik, 13–16 sept. 2023.

Av Anders Fernström, ordförande SNF

Foto: Laila Stig Larsen