Skillnader i metaboliter kan identifiera diabetesrelaterad njursjukdom.

Att studera de små molekyler som kroppen producerar under metabolism (metaboliter) kan vara en framtida nyckel för att identifiera diabetesrelaterad njursjukdom. Upptäckten presenterades vid konferensen American Nephrology of American Physiological Society (ASN), Control of Renal Function in Health and Disease, i Charlottesville, USA, den 24 juni.

Diabetesrelaterad njursjukdom är en vanlig komplikation i samband med typ 2-diabetes. Diagnos kräver vanligtvis kirurgisk biopsi av njurarna. Därför är det av stor betydelse att kunna hitta andra icke invasiva biomarkörer för att kunna ställa diagnos.

Forskarna hade studerat metaboliter i blodet hos tre grupper av vuxna patienter med diabetes. Den ena gruppen hade typ 2-diabetes utan njursjukdom, den andra hade diabetesrelaterad njursjukdom i tidigt stadium, medan den tredje gruppen hade avancerad diabetesrelaterad njursjukdom.

De tre grupperna jämfördes med vuxna, friska utan diabetes. Genom att använda en aktuell databas som innehåller många kända metaboliter identifierade forskarna bara sju metaboliter som var gemensamma i samtliga grupper. Även om alla patienter som ingick i studien hade samma differentiellt uttryckta metaboliter, varierade metaboliterna beroende på huruvida patienterna hade diabetes eller befann sig i ett tidigt eller sent stadium av njursjukdom.

”Skillnader i småmolekylära metaboliter kan återspegla underliggande diabetesrelaterad njursjukdom och fungera som biomarkörer för dess förekomst och utveckling. Dessa resultat kan leda till att vi kan upprätta ett tidigt varningssystem för patienter med typ 2-diabetes för att övervaka uppkomsten av diabetesrelaterad njursjukdom”, skrev Dong Zhou, MD, PhD på University of Pittsburgh School of Medicine, en av medförfattarna till forskningsrapporten.

Källa: News Medical, Njurfonden.se