Satsning på gästdialys i Stockholm

Från och med torsdag 7 mars gör Diaverum en satsning för att dialyspatienter som vill åka till Stockholm. Diaverum bjuder på en hotellnatt för varje behandling på en klinik i Stockholm.

-Vi vill öka möjligheten för dialyspatienter att resa , säger Michalea Blomstrand på Diaverum.

För många patienter som måste ha dialys är det stora svårigheter att resa till annan ort då de lokala klinikerna inte har möjlighet att ta emot gästdialys patienter. Men nu finns således ökade möjligheter i alla fall i Stockholm. Diaverums satsning ska pågå till 30 april och med möjlighet till förlängning.

-Vi ser positivt på det här och även på sommaren.Just nu har vi även möljighet att ta emot patienter i sommar, säger Michaela Blomstrand.

Av Ulrika Efthamre

Foto Fotoakuten