Nytt samarbete under Donationsveckan

Hundratals unga lever idag med vetskapen om att en organtransplantation är den sista chansen för överlevnad. Antalet svenska barn som står i kö till, eller redan har genomgått en transplantation, är över 300. Men bakom de officiella siffrorna gömmer sig en mörk tystnad. Många barn har inte kunnat påbörjat sin resa mot ett nytt organ, delvis på grund av bristen på organdonatorer. I samband med Donationsveckan samarbetar Jontefonden med Socialstyrelsen, för att få fler att skriva upp sig i donationsregistret. 

 Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka med syftet att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Vecka 45 går årets kampanjvecka av stapeln. Inför och under veckan samarbetar organisationen Jontefonden med Socialstyrelsen för att öka medvetenheten om de utmaningar som dessa barn och ungdomar står inför i sin dagliga tillvaro.

– Ofta möter dessa barn en utbredd okunskap och bristande förståelse från människor omkring dem inklusive skolan, vänner och myndigheter. Situationen är utmanande för hela familjen och kräver att de kämpar på olika fronter samtidigt, berättar Jontefondens generalsekreterare Gunilla Ivarsson, och fortsätter:

– Vi stödjer över 300 familjer i vår stödverksamhet och följer de flesta i deras vardag. Dessa familjer går igenom tuffa tider och kämpar ofta med att hitta styrka, energi och hantera ensamhet. Och självklart vill vi öka samhällets medvetenhet kring detta.

Har arbetat nära drabbade familjer

Jontefonden har under många år arbetat nära drabbade familjer, genom att följa dem i deras vardag och erbjuda kontinuerligt stöd. Familjernas liv är fyllda av motsägelsefulla känslor – å ena sidan en djup tacksamhet för den andra chansen som transplantationen har gett deras barn, å andra sidan ett konstant hanterande av den svåra sjukdomen, som dominerar deras liv dygnet runt. Jontefonden står tillsammans med Socialstyrelsen enade inför Donationsveckan, med utmaningen att nå igenom bruset och få fler att prata om Sveriges sjukaste barn.

Anna Aldehag, enhetschef på Nationellt Donationscentrum, Socialstyrelsen, poängterar

– En ökad medvetenhet skulle inte bara förbättra situationen för de drabbade, utan också minska de negativa samhällskonsekvenserna av utanförskap, känslor av ensamhet och social isolering. Donationsveckan är ett viktigt initiativ för att belysa dessa frågor.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Jontefonden

Foto: Jontefonden

Om Jontefonden

Jontefonden är en rikstäckande organisation som stödjer barn och ungdomar som behöver nya organ och deras familjer. Det handlar om de sjukaste barn vi har i Sverige och de behöver allt stöd de kan få. Jontefondens arbete utgår alltid från det drabbade barnets behov och fokuserar på att ge varje barn det individuella stöd som behövs i varje stund. Verksamheten omsluter också det sjuka barnets familj där det finns stort behov av stöd. En viktig del i det arbetet är att skapa samhörighet, trygghet och nätverk. Jontefondsfamiljen består idag av över 300 transplanterade barn, deras syskon och föräldrar. Läs mer på http://www.jontefonden.se/