Så blir du motiverad -metoden som fungerar

Hur får man medarbetare mer motiverade? Hur blir jag själv mer motiverad?

På Dialäsens Chefsdagar delgav organisationskonsult, leg.pyskolog och leg sjuksköterska Charlotte Råwall grunderna för att skapa motivation på arbetsplatsen.

Visste du att upplevelsen av att en chef uppskattar dig är en av de viktigaste parametrarna för att trivas på jobbet?

-En bra chef gör dig också motiverad, säger Charlotte Råwall, organisationskonsult, leg.psykolog och leg. sjuksköterska med mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildningar inom bland annat sjukvården.

När det handlar om motivation finns det två sorter; Kontrollerad motivation, som används för att uppnå belöning och slippa straff och sin egen inre press. Det finns också så kallad autonom motivation – en motivation som kommer från individen själv och som grundar sig i personens egna värderingar.

Den motivation som ger bra effekt är autonom motivation.

-Autonomt motiverade individer ger medarbetare som presterar bättre, säger Charlotte.

-Den autonoma motivationens källa handlar om att tillgodose grundläggande psykologiska behov.

I arbetslivet handlar det om främst om tre behov: kompetens, samhörighet, autonomi.

-Finns dessa behov tillgodosedda kommer medarbetarens motivation att öka, säger Charlotte.

Därför är det bland annat viktigt som chef att få medarbetare att reda på vad de själva behöver för att må bra.

Hur kan man då tillgodose behov som kompetens hos personalen?

-En chef kan sätta mål, förmedla tydliga förväntningar och sätta mål som motiverar. Tydliga mål och tydliga roller ger ofta bra arbetsklimat.

– Att ge positiv feedback genom att inte bara uppmärksamma resultatet genom ett ”Bra jobbat!”, utan också intressera sig för och utforska processen som ledde till resultatet. Det gör att medarbetaren känner sig uppmärksammad och dessutom själv ser vad hen faktiskt gör för att utföra sitt jobb väl, vilket skapar en vilja att utföra arbetet ännu bättre nästa gång.

Samhörighet är en annan viktig faktor för att skapa motivation. För en medarbetare är det viktigt att känna att chefen tycker om hen och uppskattar arbetet man gör. Det finns många sätt att skapa känslan av samhörighet med medarbetarna. Ett av dem är att använda sig av parafrasering

-Det innebär att man speglar det någon säger genom att med egna ord upprepa det någon annan sagt. Det är ett verktyg för att skapa samhörighetsfrämjande ledarskap.

Den tredje faktorn för att öka motivation hos medarbetare är autonomi. Möjligheten att få välja och känna valfrihet är en viktig del för välmående hos personal.

-Det kan man åstadkomma genom att involvera personal i beslut. Att få dem att känna sig delaktiga.

Man kan också delegera över beslut till enskilda team- medlemmar.

-Att skapa en teamkänsla och ha en gemensam tankemodell och en samsyn för mål och uppgifter är också viktigt för att öka motivationen.

Läs mer: www.selfdeterminationtheory.org

FAKTA MOTIVATION:

KONTROLLERAD MOTIVATION:

Att agera för att uppnå belöning eller undvika straff. Men även för att slippa inre press och dåligt samvete.

AUTONOM MOTIVATION: 

Kommer från individen själv och bygger på egna värderingar, eller för att det man gör känns kul och stimulerande

AMOTIVATION:

Ingen motivation

Av Ulrika Efthamre

Foto Pierre Hultman