Rödbetan kan minska risken för diabetes och njursvikt

Professor Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm, får ta emot Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2013 av Prins Daniel. Till vänster Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson. FOTO: Thorleif Robertsson för Hjärt-Lungfonden

Igår, torsdag den 27 september, delades Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare ut till docent Mattias Carlström. Han tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för att undersöka rödbetans möjligheter att minska risken för diabetes, njursvikt och hjärt-kärlsjukdom.

– Hjärt-Lungfondens anslag ger oss möjlighet att gå vidare med forskning som kan få avgörande betydelse. Hjärt- och njursjukdomar leder till stort lidande, och vi hoppas att läkare i framtiden ska kunna hjälpa de som drabbas genom att föreskriva rätt kost, säger Mattias Carlström, docent i fysiologi vid Karolinska institutet.

Det finns ett samband mellan högt blodtryck, typ 2-diabetes och njursvikt. Mycket talar för att kopplingen kan bero på oxidativ stress, det vill säga starkt reaktionsbenägna syreföreningar som skadar celler och organ, i kroppens små blodkärl. Mattias Carlströms tes är att tillståndet kan avhjälpas med tillskott av nitrat – ett ämne som förekommer naturligt i bland annat spenat, rödbetor och ruccola.

I en klinisk studie kommer patienter med hjärt- och njursjukdom eller diabetes att dricka rödbetsjuice två gånger per dag. Carlströms forskargrupp mäter därefter bland annat hur dieten påverkar blodtryck, njurfunktion och insulinkänslighet. Om studien faller väl ut kan det innebära att rödbetsjuice läggs till som behandling, eller rent av ersätter läkemedel som både är kostsamma och kan ge biverkningar.

– Svenskarnas ökade stöd till hjärtforskningen hjälper oss att bidra till allt fler livräddande studier. Om Mattias Carlströms projekt är framgångsrikt innebär det inte bara nya behandlingsmetoder – det kan dessutom hjälpa människor att minska risken för några av våra största folksjukdomar genom att äta sunt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Mattias Carlström tar emot anslaget från Prins Daniel vid en prisutdelning på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg kl 12.30 i dag – media är varmt välkomna. Syftet med Prins Daniels forskningsanslag är att underlätta för yngre forskare att nå avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde. Anslaget är på sex miljoner kronor som fördelas över tre år och delas ut till forskare yngre än 40 år.

 

Källa: Hjärt-Lungfonden