Riklig svampskörd i år – men se upp för den giftiga svampen

Årets svampskörd har varit riklig till svampplockarnas glädje. Inte bara godkända svampar som ger en extra krydda åt maten, utan även flera giftiga sorter. En av världens kanske giftigaste svampar, toppig giftspindling.

Giftet i svampen heter orellanin som är ett toxin och således har en speciell effekt på vissa celler i kroppen. I det här fallet är det njurcellerna som kan drabbas, men latenstiden är lång, ibland upp till två veckor, och då är njurskadorna ofta oreparabla. Tidiga symptom är törst, trötthet, huvudvärk, frossa och magsmärtor, sedan kommer illamående och kräkningar innan njurskadorna är ett faktum.

 

FAKTA: Toppig giftspindling (Cortinarius rubellus)

Växer framförallt med gran i mossig granskog, men även i bokskog och sällsynt med tall. Vanlig i hela landet.

  • Hatt rödbrun till gulbrun, matt, filthårig, vanligen toppig med ibland med tillplattad mitt.
  • Skivor tjocka, rödbruna, relativt glesa.
  • Fot rödbrun, klädd med oregelbundna gula sicksack-band (velum).

Toppig giftspindling är en av Sveriges farligaste giftsvampar. Innehåller giftet orellanin som har en njurskadande effekt. Giftet är inte vattenlösligt och avkokning av svamparna förstör inte giftet.

Det har hänt att toppig giftspindling har förväxlat med trattkantarell. De växer i samma miljö men är inte snarlika i utseendet.