Rikedom och fattigdom främjar Pakistans olagliga njurhandel

När pakistanska myndigheter stormade in i ett provisoriskt sjukhus i Lahore Pakistan i år togs läkare på bargärning när de utförande två olagliga njurtransplantationer. Två patienter ur lokalbefolkning låg, omedvetna om tumultet runt dem, kvar på operationsborden.

Läkarna fick slutföra operationen men arresterades sedan tillsammans med deras assistenter. Pakistanska myndigheter menar att stormningen av sjukhuset var en vändpunkt i kampen mot olaglig organsmuggling. Pakistan har länge varit en internationell knutpunkt för den illegala njurhandeln i världen. Myndigheterna har varit besvikna över att de inte har kunnat handla mot praxis, frustrerad över ineffektiva politiska tillämpningar och vad de uppfattar som en brist på politisk ovilja. Organdonation är lagligt i Pakistan så länge det är frivilligt, donerat utan tvång eller i utbyte av pengar. Det begränsade utbudet av möjliga donatorer innebär möjligheter för illegala organhandlare att utnyttja Pakistans miljontals fattiga befolkning. Njurar kan köpas så billigt att utländska köpare lockas till Pakistan. Det är främst köpare från Storbritannien, Gulfen och Afrika.

Ingen organhandel i det fördolda

I många länder som organhandel sker, sker det i det fördolda. Men i Pakistan sker det helt öppet. Inom loppet av några minuter efter att en reporter steg in i lobbyn på ett exklusivt och allmänt sjukhus i huvudstaden, Islamabad, hade personalen erbjudit reportern att hjälpa till att hitta villiga donatorer och bistå för att snabba på och säkerställa myndigheternas godkännande för en njurtransplantation. Allt för endast 23 000 USD.  Doktor Suleman Ahmed, övervakare vid transplantationsmyndigheten för mänskliga organ (HOTA) menar att de är hjälplösa, om en donator hävdat att de gett sitt samtycke finns det inte så mycket de kan göra.

Fram till i mars i år ansvarade provinsmyndigheterna över verkställandet av de nationella lagarna. Stormningen av sjukhuset i Lahore var en av de första stora insatserna som Federal Investigation Agency (FIA) utförde efter att de övertagit ansvaret att verkställa och upprätthålla lag och ordning i Pakistans alla provinser. Man hoppas nu kunna få mer resurser och handlingskraft för att ta tag i den olagliga organhandeln. I Lahore-fallet befinner sig fortfarande samtliga 16 personer bakom lås och bom och undersökningen fortskrider. De häktade kan vänta sig upp till ett decennium i fängelse. ”Genom denna raid ville vi skicka ett starkt budskap nationellt och internationellt att Pakistan inte längre är en säker tillflyktsort för olaglig njurtransplantation” säger Jamil Ahmad Khan Mayo, biträdande chef för FIA.

Marknadskrafterna styr

Experter föreslår att det finns ett grundläggande behov att ta itu med industrin och marknadskrafterna bakom den olagliga njurhandeln. Mumtaz Ahmed, överläkare för Nefrologi vid det statliga Benazir Bhutto-sjukhuset i Rawalpindi, ledamot av en statligt initierad kommission som arbetar för att motverka njurhandel, menar att:

”Den här olagliga handeln gynnar de rika och eliten i landet.”

Ahmed hävdar att det är anledningen till att lagstiftare är ovilliga att genomföra sanktioner.

”Många kommer till de statliga sjukhusen med en familjemedlem som gått med på att donera sin njure, och när de förstår att de kan köpa sig en njure på privata sjukhus, flyttar de dit.”

 

FAKTA:

Omkring 25 000 personer lider av njursvikt i Pakistan, 10 procent av dessa erhåller dialys och endast 2,3 procent transplantateras. Statistik är framtagen av Sindh Institutet of Urology and Transplant (SITU). Den höga efterfrågan skapar en marknad där många personer från landsbygden ser sin chans att komma ur sin fattigdom.

 

Källa: Digital Journal