Rekordmånga anmälningar till donationsregistret


Över 21.000 personer anmälde sig till donationsregistret under donationsveckan. Det är den högsta siffran under donationsveckan någonsin!

I början av november inföll den så kallade Donationsveckan då det pågick aktiviteter runt om hela Sverige för att öka donationsviljan hos befolkningen.

Till och med 30 oktober i år hade 119 168 anmälningar kommit in till donationsregistret, vilket är fler än under något helår de senaste tio åren. Behovet av organ och vävnad är fortsatt stortEnligt MOD (Mer Organdonation) anmälde sig 21 000 personer till donationsregistret under donationsveckan. Det är den hösta siffran någonsin under donationsveckan. En stor orsak tros vara uppmärksamhet i media. Det här året var det mer än 300 inslag i TV, radio och olika tidningar.

?– Det är glädjande att så många har anmält sig till donationsregistret. Donat-ionsfrågan har uppmärksammats i flera medier, bland annat i satirprogrammet Svenska Nyheter i början av året. Efter det har den positiva trenden med många anmälningar fortsatt. Det är viktigt att göra sin vilja känd, säger Wenche Stribolt, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

På Svensk Transplantationsförenings höstmöte i Göteborg tidigare i höst redogjorde Pia Löwhagen-Hende´n, regional donationsansvarig läkare, om den nya donationsutredningen och dess utmaningar.

Utredningen utgör ett komplement till föregående utredning och har som huvudfokus att klarlägga vilka medicinska åtgärder som ska vara tillåtna att utföras på en icke avliden patient som genomgår organbevarande behandling.

I den nya utredningen finns också en rad nya förslag. Ett förslag är att vid okänd donationsvilja ta bort att den närståendes vetorätt. Ett annat förslag är en ny regel vid beslutsoförmåga.

Att donation ej kan genomföras om patienten är ej kan förstå innebörden av donation.

-I Sverige tror jag att vi har samsyn. Jag tror att vi kan få fler donatorer med dessa föreslagna lagändringar. Det blir tydligare, sade Pia Löwhagen-Hende´n.

Vill du donera organ? Här kan du anmäla dig till donationsregistret:

https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/donationsregistret/

Av Ulrika Efthamre Foto: Freepik.com