Regeringen tillsätter ny donationsutredning

Annika StrandhällFoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

En ny donationsutredning får i uppdrag att lämna förslag till en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation.

Den nya utredningen om organdonationer ska redovisa sina slutsatser senast den 1 maj 2019. Den tidigare organdonationsutredningen gav regeringen flera viktiga förslag för att öka antalet organdonationer, däremot fanns det svårigheter i relation till grundlagen som behöver utredas vidare, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

  • I uppdraget för den nya utredningen ingår att utreda, analysera och lämna förslag om:vilka medicinska insatser som ska kunna göras på en levande människa i syfte att möjliggöra organdonation efter att denne har avlidit. Och om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som får göras och under hur lång tid de får pågå.
  • vad som ska gälla i fråga om den enskilda individens inställning till medicinska insatser/vård som görs medan personen är i livet och som syftar till att möjliggöra donation efter att personen har avlidit.
  • vad som ska gälla i fråga om anhörigas inställning till medicinska insatser på en enskild individ som är i livet och som syftar till att möjliggöra donation efter att denne avlidit.

– Vi måste se till att fler får donera sina organ. Vi har en högre vilja att donera organ än vad som faktiskt blir utfallet i Sverige. Utredningen ska säkerställa att vi kan ändra lagar och regelverk för att det ska bli enklare men samtidigt vara förenligt med grundlagen och ta hänsyn till regeln om patientens samtycke till vård, säger socialminister Annika Strandhäll i pressmeddelandet.

Källa: regeringen.se