Rapport ger stöd att arbeta personcentrerat

Myndigheten för Vårdanalys har nyligen släppt en rapport där internationella forskare har sammanställt den kunskap som finns om olika strategier för att arbeta personcentrerat.

Antologin är skriven i samarbete med WHO:S European Observatory och sammanfattar strategier och arbetssätt i en svensk kontext.

Svenska patienter ges inte tillräcklig möjlighet att vara delaktiga i sin vård, konstaterar myndigheten.

Med rapporten vill myndigheten vägleda och inspirera arbetet med att göra vården mer personcentrerad. Det handlar om ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare.

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter till deras chefer och högsta ledning i landsting och regioner.

Chefer och ledare på alla nivåer ansvarar för att skapa förutsättning för en personcentrerad vår, det gäller till exempel att skapa utrymme för utvecklingsarbete som involverar patienter och att tillhandahålla stödsystem och verktyg i vården som stödjer arbetet.

Rapporten heter ”Från mottagare till medskapare. Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad vård” och finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

Källa: Omvårdnadsmagasinet

Foto:Designed by ijeab, http:www//freepik.com