Psychosocial Aspects of Children with Chronic Renal Failure

Den 48:e European working group on Psychosocial Aspects of Children with Chronic Renal Failure (EWOPA) kommer att hållas tillsammans med European Society for Paediatric Nephrology (ESPN) den 7 – 9 september i Glasgow Skottland. 

EWOPA är en tvärvetenskaplig grupp som är intresserade av organtransplanterade barn och den psykosociala välfärden hos barn md kronisk njursvikt. Varje barn har rätt att leka, vara socialt aktiv och lära sig trots sjukdom och sjukhusvistelser. EWOPA håller årliga möten med ämnen som fokuserar på patienten, familjen, vårdgivarna, interaktionen, sociala problem, vård och behandling, etik och politik samt aktiviteter.

Syftet med EWOPA är att dela kunskaper med varandra och det bästa av allas erfarenheter så att vi och alla våra patienter kan dra nytta av det.

EWOPA-programmet startar torsdag eftermiddag och fortsätter sedan under fredagen. Fredag eftermiddag kommer det att hållas ett gemensamt plenum med EWOPA och ESPN och sedan fortsätter EWOPA-programmet på lördag morgon.

What is ewopa-renalchild and what can you gain from joining it?

  • A multidisciplinary group interested in the psychosocial welfare of children with chronic renal failure and organ transplanted children.
  • Every child has a right to play and learn and to have social activities in spite of illness and hospitalisation. We can make that happen.
  • Annual meetings with topics focusing on the patient, the family, the carers, interaction, social problems, care and treatment, ethics and politics, activities.
  • The aims of the ewopa-renalchild are to share with eachother the best of everyones experiences so that all of us and all our patients can benefit from them.

 

Klicka här för att läsa program och inbjudan!