Program Dialäsens chefsdagar 5-6 februari 2019

DAG 1:  5 FEBRUARI LÅNGHOLMEN

9.00- 10.00              Registrering och drop in

10.00-10.45             Välkommen. SNSF+ Sponsorpresentation

10.45-11.00                Bensträckare & fika

11.00-12.30     Arbetsklimat och ledarskap i ett arbetsliv i ständig förändring. Tomas Danielsson, beteendevetare, forskare, stressexpert.

Sjukvårdens vardag är full av utmaningar och många drabbas av stressrelaterad ohälsa. Ny teknik och ett arbetsliv i ständig förändring ställer nya krav på medarbetare och chefer i vården. Föreläsningen ger dig verktyg till bättre arbetsklimat och hur vi kan förhålla oss till nya tekniken utan att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

12.30 -13.30            LUNCH

13.30-15.15    Så skapar du motiverade, effektiva och välmående medarbetare och team.Charlotte Råwall, psykolog, sjuksköterska och organisationskonsult.

Kunskap om hur man kan skapa motivation och engagemang hos medarbetare är nyckeln till ökad effektivitet, måluppfyllelse och arbetsglädje både för individer och grupper.

Stärk din chefsroll med kunskap om ledarstilar och senaste forskningen som visar de mest effektiva strategierna för att främja motivation. Du få också lära dig hur du anpassar ditt ledarskap till enskilda medarbetare och hur du kan skapa produktiva och välmående team.

15.15-15.30             Bensträckare & fika

15.30-16.15     Det här behöver Första linjens chefer för att klara sitt uppdrag. Lise-Lotte Hamfelt, Arbetsmiljöverket.

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress och har hög arbetsbelastning och många medarbetare. Ett starkt ledarskap i sjukvården är en nyckelfaktor för att klara de förändringar som framtiden kräver. Därför har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg. Här får du rapportens resultat och rekommendationer.

16.15- 17.00       Sponsorföredrag. Lär dig arbeta rätt och slipp smärta vid priming.Leg. fysioterapeut Eva Ekesbo, Betahälsan Företagshälsovård.

 Eva är specialiserad på belastningsergonomi och nack-ryggrelaterad ohälsa. Hon kommer till Chefsdagarna för att berätta om hur du kan slippa smärta i fingrar och händer vid priming och varför 6008 CAREsystem ger bättre ergonomi.

17- 00-18.00             SNSF bikupor+ Avslutning

19.00-21.00             Trerätters middag på Långholmens Wärdshus

DAG 2:  6 februari  LÅNGHOLMEN

9.00-9.15                 Kaffe och samling

9.15-10.00               Sponsorpresentation

10-11.00             WORKSHOP del 1

Hur hanterar du missnöje bland din personal, Mattias Klawitter, psykolog Falck Healthcare. Det är inte ovanligt att det förekommer missnöje i vård- och omsorgsyrken, eftersom arbetsgrupperna är beroende av varandra. Att som chefskap en god arbetsplats är ett av chefskapets viktigaste uppdrag. I denna workshop kommer du att lära di hur du kan hantera ett missnöje på ett konstruktivt sätt som resulterar i stärkt sammanhållning och ökad teamkänsla. Föreläsning som varvas med praktiska övningar.

11.00-11.15            Bensträckare och fika

11.15-12.15           WORKSHOP del 2

Hur hanterar du missnöje bland din personal, Mattias Klawitter, psykolog Falck Healthcare.

12.15-12.30           Avslutande reflektioner. Summering

12.30-13.30           AVSLUTNINGSLUNCH.  Vi avslutar med lunch på Långholmen.

Med reservation för ändringar.