Program Dialäsen 2022

DIALÄSENS CHEFSDAGAR 21-22 mars 2022

DAG 1 Måndag 21 mars 2021, Hotel Elite Palace Stockholm

9.00- 10.00      Registrering och drop in. Kaffe och fika.

10.00-10.15     SNSF hälsar välkomna

10.15-10.30     Sponsorpresentation

10.30-12.00     Anna Bennich Karlstedt ”Utmaningar i spåren av corona – bli arbetsklimatsmart”

Anna Bennich Karlstedt, är leg psykolog, leg psykoterapeut och författare. Hon har många års erfarenhet som föreläsare och utbildare inom stress, stresshantering, konflikthantering, ledarskap, relationer, arbetsmiljö och kommunikation. Hon är också känd som psykolog i TV4:s ”Relationsakuten”. Anna är nominerad vid två tillfällen (2014 och 2016) till Stora Psykologpriset – ett prestigefyllt branschpris som delas ut en gång per år i Sverige. 

Hur kommer arbetet bli efter corona och den snabba digitaliseringsutvecklingen?  Nya konflikter kan uppstå och gamla kan väckas till liv och ge utrymme för kränkningar, tystnadskultur och nolltolerans. Anna kommer ge verktyg för hur ni konkret kan arbeta för att anpassa livet efter corona och ta klivet in i framtiden.

12.00.13.00   LUNCH

13.00-14.30    Johan Berger ”Att genomföra relationella förändringar”

Johan Berger är en av Sveriges mest bokade föreläsare i kommunikation, ledarskap och teambuilding. Inspiratör för chefer, ledare och medarbetare. Johan arbetar som coach, föreläsare och handledare inom vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård med att utveckla ledare i arbetsrelaterad kommunikation och relation.

Inom en nära framtid kommer samtidens digitaliseringsutveckling, teknikens framsteg och AI inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård mer och mer att fasa ut den administrativa roll som många chefer och ledare känner igen sig i idag.  


Lär dig de fem viktigaste nycklarna för att skapa allians och goda relationer i det gemensamma uppdraget och målet. Utmaningarna i ledarskapet idag handlar allt mer om den egna individuella förmågan att få med sig medarbetarna på tåget i alla förändringsprocesser som pågår. Johans föreläsning ger dig insikter och kunskap om hur du kan arbeta mot ett mer hållbart sätt att hantera utmanande sociala situationer i det mellanmänskliga på jobbet.

14.00-15.00 SPONSORFÖREDRAG

15.30-15.30   Kaffepaus med fika

15.30 – 16.15   Kerstin M Lundström” Framtidens kompetens-utbildningsmöjligheter”

Kerstin M Lundström är ledamot i SNSF:s utbildningsgrupp och har arbetat i många år med att utforma specialistutbildningen för sjuksköterskor inom njursjukvård.

Den ökade digitaliseringen ökar kraven på dig som vårdpersonal med andra kompetenser än de du utbildats för. Utbildning är nyckeln till ditt framtida yrkesliv. Hur kan du stärka din kompetens inom njursjukvården och vad finns det förmöjligheter. Kerstin berättar om det senaste inom utbildningsfronten.

16.15-17.30   SNSF bikupor och paneldiskussioner 

SNSF håller i en workshop med aktuellt tema.

17.30-17.45    Avslutande reflektioner

19.00-21.00    MIDDAG

DAG 2:  22 mars 2022 Hotel Elite Palace 

9.00- 10.00     SPONSORFÖREDRAG

10.00-10.30    Bensträckare, kaffepaus

10.30- 12.00   WORKSHOP: Mattias Klawitter : Att hantera motstånd och missnöje      

Mattias Klawitter, psykolog Falck Healthcare. Det är inte ovanligt att personal i vård- och omsorgsyrken får motstånd mot förändringsprocesser eftersom arbetsgrupperna är beroende av varandra. Att som chef skapa en god och öppen atmosfär är ett av chefskapets viktigaste uppdrag. I denna workshop kommer du att lära dig hur du hanterar motstånd och missnöje och svåra personer på ett konstruktivt sätt vilket resulterar i en stärkt teamkänsla. Föreläsningen varvas med praktiska övningar.

12.00 Summering, avslutande reflektioner

Programmet är preliminärt, med reservation för ändringar. På grund av rådande omständigheter kring covid-19 kan programmet komma att ställas in, flyttas eller ske digitalt.