Program Dialäsen 2022

DIALÄSENS CHEFSDAGAR 7-8 juni 2022

DAG 1 Tisdag 7 juni 2022, Hotel Elite Palace Stockholm

9.00- 10.00      Registrering och drop in. Kaffe och fika.

10.00-10.15     SNSF hälsar välkomna

10.15-10.30     Sponsorpresentation

10.30-12.00    Mattias Klawitter : Att hantera motstånd och missnöje      

Mattias Klawitter, psykolog Falck Healthcare. Det är inte ovanligt att personal i vård- och omsorgsyrken får motstånd mot förändringsprocesser eftersom arbetsgrupperna är beroende av varandra. Att som chef skapa en god och öppen atmosfär är ett av chefskapets viktigaste uppdrag. I denna workshop kommer du att lära dig hur du hanterar motstånd och missnöje och svåra personer på ett konstruktivt sätt vilket resulterar i en stärkt teamkänsla. Föreläsningen varvas med praktiska övningar.

12.00.13.00   LUNCH

13.00-14.30    Johan Berger ”Att genomföra relationella förändringar”

Johan Berger är en av Sveriges mest bokade föreläsare i kommunikation, ledarskap och teambuilding. Inspiratör för chefer, ledare och medarbetare. Johan arbetar som coach, föreläsare och handledare inom vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård med att utveckla ledare i arbetsrelaterad kommunikation och relation.

Inom en nära framtid kommer samtidens digitaliseringsutveckling, teknikens framsteg och AI inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård mer och mer att fasa ut den administrativa roll som många chefer och ledare känner igen sig i idag.  


Lär dig de fem viktigaste nycklarna för att skapa allians och goda relationer i det gemensamma uppdraget och målet. Utmaningarna i ledarskapet idag handlar allt mer om den egna individuella förmågan att få med sig medarbetarna på tåget i alla förändringsprocesser som pågår. Johans föreläsning ger dig insikter och kunskap om hur du kan arbeta mot ett mer hållbart sätt att hantera utmanande sociala situationer i det mellanmänskliga på jobbet.

14.30-15.00 Kaffepaus med fika 

15.00-16.00 Richard Fredin ”Framgångsfaktorer för ett starkt Hem- HD program”. Fresenius Medical Care.

16.00-17.15  SNSF håller i en workshop med aktuellt tema.

17.15-18.00 Sponsorpresentationer

18.00    Avslutande reflektioner

19.00-21.00    MIDDAG

 

 

DAG 2:  8 juni 2022 Hotel Elite Palace 

9.00- 10.00     Sanna Strand & Marie Blom ”Hembehandling-till vilket pris?”. Fresenius Medical Care.

10.00-10.30    Kaffepaus med fika

10.30- 11.45 Anna Bennich ”Utmaningar i spåren av corona – leda under stress och oro”.

Anna Bennich, är leg psykolog, leg psykoterapeut och författare. Hon har många års erfarenhet som föreläsare och utbildare inom stress, stresshantering, konflikthantering, ledarskap, relationer, arbetsmiljö och kommunikation. Hon är också känd som psykolog i TV4:s ”Relationsakuten”. Anna är nominerad vid två tillfällen (2014 och 2016) till Stora Psykologpriset – ett prestigefyllt branschpris som delas ut en gång per år i Sverige. 

Hur kommer arbetet bli efter corona och den snabba digitaliseringsutvecklingen?  Nya konflikter kan uppstå och gamla kan väckas till liv och ge utrymme för kränkningar, tystnadskultur och nolltolerans. Anna kommer ge verktyg för hur ni konkret kan arbeta för att anpassa livet efter corona och ta klivet in i framtiden.

11.45 Avslutning, summering 

Programmet är preliminärt, med reservation för ändringar. På grund av rådande omständigheter kring covid-19 kan programmet komma att ställas in, flyttas eller ske digitalt.