Program Chefsdagarna 2021

Tisdag 18 maj 2021, Hotel Elite Palace Stockholm

9.00- 10.00      Registrering och drop in. Kaffe och fika.

10.00-10.10     SNSF hälsar välkomna

10.10-10.30     Sponsorpresentation

10.30-12.00     Att leda i förändring och skapa förändring som håller 

Olof Röhlander, en av Sveriges mest prisade föreläsareLicensierad Mental Tränare och före detta elitspelare i bordtennis. Han har i många år arbetat med människors mentala kapacitet, såväl privatpersoner, team och ledare. Han belönades både 2011 och 2015 med priset Årets Talare. År 2013 sände SVT en dokumentär om Röhlander och hans yrke som föreläsare, Talaren.

Ibland kommer förändring utifrån och tvingar oss att plötsligt hitta nya vägar – som under den pågående coronakrisen. Men förändring är också en förutsättning för utveckling – och förändringsarbete är en given del av vardagen som chef. Olof Röhlander presenterar senaste motivationsforskningen och hur man skapar förändring som håller.

12.00.13.00   LUNCH

13.00-14.30   Tillitsbaserat ledarskap – den nya tidens ledare

Karin Tenelius, VD och ledarskapstränare med 20 års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet visar vägen för den nya tidens ledarskap. Karin fokuserar på hur man kan uppgradera ledarskapet från detaljstyrning till ett mer dynamiskt och målfokuserat ledarskap. Hon visar hur du med enkla medel kan locka fram kompetensen hos dina medarbetare ofta genom att ta ett steg tillbaka och ger dig konkreta verktyg till hur du kan bli en bättre ledare i praktiken.

14.30-15.00   Kaffepaus med fika

15.00-16.00   SPONSORFÖREDRAG

16.00-17.30   SNSF bikupor och paneldiskussioner 

Anki Rydman och Magdalena Ivarsson från SNSF håller i en workshop med aktuellt tema.

17.30-17.45    Avslutande reflektioner

19.00-21.00    MIDDAG

DAG 2:  19 maj

Onsdag 19 maj 2021 Hotel Elite Palace 

9.00- 10.00     SPONSORFÖREDRAG

10.00-10.30    Bensträckare, kaffepaus

10.30- 11.30   Hantera svåra samtal  

Maria Öhrström, kompentenscoach, konsult och lärare på FEI , Företagsekonomiska Institutet. Hon har en mångårig erfarenhet som chef, utbildare och kompetensutvecklare och driver idag Kulan Kompetens.

För många kan svåra samtal skapa en stress och osäkerhet. Mia Öhrström ger kunskaper om hur vi människor fungerar och reagerar vid svåra samtal tillsammans med konkreta verktyg som gör att stressen minskar och säkerhet ökar. När du vet vad som händer, varför och hur du kan hantera situationen minskar din stress och det tar mindre energi från dig att hantera de svåra samtalen. Du agerar både mer empatiskt och mer professionellt. 

11.30- 12.00 Summering. Avslutning

Programmet är preliminärt, med reservation för ändringar. På grund av rådande omständigheter kring covid-19 kan programmet komma att ställas in, flyttas eller ske digitalt.