Program Dialäsens Digitala Chefsdagar 2021

Tisdag 18 maj 2021, digital konferens, preliminärt program. Konferensen livestreamas från konferenslokal i Stockholm. Deltagare följer via länk.

9.00-9.15 Välkomna, moderator Susanne Rydell , Linda Afsenius. ordförande SNSF.

9.15-10.15 Att leda i förändring och skapa hållbar förändring.

Olof Röhlander, en av Sveriges mest prisade föreläsareLicensierad Mental Tränare och före detta elitspelare i bordtennis. Han har i många år arbetat med människors mentala kapacitet, såväl privatpersoner, team och ledare. Han belönades både 2011 och 2015 med priset Årets Talare. År 2013 sände SVT en dokumentär om Röhlander och hans yrke som föreläsare, Talaren.

Ibland kommer förändring utifrån och tvingar oss att plötsligt hitta nya vägar – som under den pågående coronakrisen. Men förändring är också en förutsättning för utveckling – och förändringsarbete är en given del av vardagen som chef. Olof Röhlander presenterar senaste motivationsforskningen och hur man skapar förändring som håller.

10.15-10.30 Kaffepaus, bensträckare

10.30-11.10  Njurförbundet: Nya riktlinjer för hembehandling. 

30 procent av dialysbehandlingarna sker i hemmet. Visionen är att öka upp till 50 procent. Håkan Hedman ordförande i Njurförbundet berättar om visionen och hur man ska nå dit.

11.10-11.15 Bensträckare

11.15- 12.00

Hembehandling i framtiden.

Det finns stort behov av att monitorera behandling i hemmet digitalt.  Hur kommer behandlingarna se ut inom tre år? Ola Svensson och Sanna Strand från Fresenius Medical Care berättar om de många projekt som snart kommer lanseras för digital övervakning av behandling. Sponsorsföredrag.

12.00-13.00   LUNCH

13.00-13.45   Tillitsbaserat ledarskap – den nya tidens ledare.

Karin Tenelius, vd och ledarskapstränare med 20 års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet visar vägen för den nya tidens ledarskap. Karin fokuserar på hur man kan uppgradera ledarskapet från detaljstyrning till ett mer dynamiskt och målfokuserat ledarskap. Hon visar hur du med enkla medel kan locka fram kompetensen hos dina medarbetare ofta genom att ta ett steg tillbaka och ger dig konkreta verktyg till hur du kan bli en bättre ledare i praktiken.

13.45-13.50 Bensträckare

13.50- 14.30 Hantera svåra samtal .

Maria Öhrström är kompentenscoach, konsult och lärare på FEI , Företagsekonomiska Institutet. Hon har en mångårig erfarenhet som chef, utbildare och kompetensutvecklare och driver idag företaget Kulan Kompetens.

Under Chefsdagarna kommer Maria tala om hur man kan genomföra svåra samtal på bästa sätt. För många kan svåra samtal skapa en stress och osäkerhet. Kunskap om hur vi människor fungerar och reagerar vid svåra samtal tillsammans med konkreta verktyg som gör att stressen minskar och säkerhet ökar. 

14.30-14.45   Sponsor presentation

14.45-15.00 KAFFEPAUS

15.00-15.45 SNSF utbildningsgrupp: Kompetensbeskrivning, Pia Johansson, Anneli Jönsson Kerstin M Lundström.

15.45-16.45  SNSF bikupor och paneldiskussioner 

SNSF håller i en workshop med aktuellt tema.

16.45-17.00 Avslutning, summering

Programmet är preliminärt, med reservation för ändringar.

ANMÄL DIG HÄR!