På måndag börjar Donationsveckan 2022!

På måndag 7 november startar Donationsveckan 2022. Främsta syftet med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan 2022 genomförs vecka 45, den 7–13 november.

Behovet av organ och vävnader är fortsatt stort. Majoriteten av svenskarna är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men fortfarande har många inte aktivt tagit ställning. Syftet med Donationsveckan är att få fler att ta ställning. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2021 kom det in 10 780 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–800 anmälningar under en vanlig vecka.

Av Ulrika Efthamre

Foto Socialstyrelsen

Källa Socialstyrelsen

 

Här kan du anmäla dig till donationsregistret:

https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/anmal/donationsregistret/

 

Fakta om donationsregistret

  • År 2021 var knappt 1,8 miljoner anmälda till registret och det blir fler varje dag.
  • Av dessa 1,8 miljoner är cirka 80 procent positivt inställda till donation. Under 2021 har antalet positiva ökat med drygt 40 000.
  • År 2021 var den äldsta organdonatorn 87 år.