Överlevnaden hos barn som får dialys i Europa varierar kraftigt

Samtliga medlemsländer i Europeiska unionen har åtagit sig att minska ojämlikheter i vården. Det råder emellertid fortfarande stora skillnader i dödsfrekvensen i den pediatriska njurersättningsterapin mellan länderna, enligt en ny studie publicerad i The Lancet.

 

Författarna analyserade noggrant patientdata från det av European Society of Pediatric Nephrology/European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ESP/ERA-EDTA) förde registret för 32 europeiska länder. Härvid inkluderas tillbud hos patienter yngre än 19 år som får njurersättningsterapi. Det primära effektmålet som studerades var mortalitet under njurersättningsterapi. Sammanfattningsvis visade analysen att sjukvårdens kostnader hade ett samband med dödlighetsrisk och förklarade 67 procent av den variationen i dödligheten som fanns i njurersättningsterapi mellan länderna. Dessutom var skillnaderna stora mellan länderna i deras förmåga att behandla de yngsta patienterna, som vanligen är den mest komplexa och dyra patientgruppen att behandla.

 

”Vi hoppas att denna studie blir en väckarklocka för alla beslutsfattare i Europa”, säger professor Kitty J. Jager, VD för ERA-EDTA-registret. I hela Europa finns stora skillnader i tillgången till njursjukvård. Särskilt de Östeuropeiska länderna tyngs fortfarande av hårda åtstramningsåtgärder och begränsade budgetar inom sjukvården, vilket resulterar i högre dödlighet. ”I vissa länder dör fortfarande barn, eftersom njursjukvården inte uppfyller de europeiska normerna. Detta är något vi inte är villiga att acceptera längre. Åtgärder för förbättringar måste vidtas.”

 

Vilka åtgärder skulle man kunna genomföra? Studien observerade en positiv trend mellan antalet barn och njurläkare och den tid som patienten tillbringade i njursjukvården innan de började med njurersättningsterapier. ”detta gör att tidig remiss är en nyckelfaktor för överlevnad bland dessa dialyspatienter och understryker värdet av specialistvård, vilket redan visat sig bland de vuxna patienten”, säger Dr Andrzej Wiecek, ordförande i ERA-EDTA. ”Nefrologi är en viktig subspecialitet inom internmedicin som måste förstärkas inom hälso- och sjukvårdssystem om vi vill minska patientens dödlighet.”

 

Källa: www.thelancet.com