Ökat antal njurtransplantationer under 2021

År 2021 genomfördes 445 njurtransplantationer. 48 av dem med njurar från avlidna efter cirkulationsstillestånd, så kallade DCD-donationer. Totalt kunde 192 personer under året donera organ efter sin död, vilket är det högsta antalet någonsin tack vare införandet av DCD.

Coronapandemin påverkar fortfarande Sveriges sjukvård och den svenska njurvården med transplantationsverksamheten. Nu visar siffror från Svensk Transplantationsförening att totala antalet njurtransplantationer 2021 blev 445, något fler än föregående år då det blev 429, men en bra bit ifrån rekordet 476 som uppnåddes 2019 efter flera års stadig ökning.

– Det är ändå positivt att det har varit all-time-high med organdonationer från avlidna i Sverige och att antalet DCD-donationer ökat kraftigt, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

Antalet njurdonationer efter cirkulationsstillestånd ökade från 22 stycken år 2020 till 48 stycken år 2021. Det är mer än en dubblering och visar åter igen att denna typ av donation är viktig för transplantationsverksamheten i Sverige. Donationsformen var först möjlig i Sverige år 2018.

– Man har arbetat på njurklinikerna med transplantationer trots pandemin. Det som har bromsat upp är levande donatorer och jag hoppas vi kan öka antalet levande donatorer under det här året. Det är positivt att man inom SKR startat ett projekt med att ta fram ett vårdprogram för levande donation, säger Håkan Hedman.

Siffrorna för DBD-donationer, donation efter hjärndöd, och som är vanligast i Sverige, minskade från 291 till 279 njurar. Antalet levande donatorer ökade med endast två stycken från 116 till 118.

Källa: Njurförbundet

Av Ulrika Efthamre

Foto Akademiska sjukhuset