Ökad livskvalitet med HemHD i Varberg

Ann Hjälmås med patient.

 På Hallands sjukhus i Varberg var man tidigt ute med HemHD. Nu uppfyller man målet att 10 procent av patienterna ska använda HemHD.

Hallands Sjukhus i Varberg startade med HemHD redan 2004. Detta tack vare två dialyssjuksköterskor och tillika eldsjälar, Sara Karlsson och Siw Gay. De första patienterna gick hem med en vanlig Institutionsmaskin, där man fick installera en vattenreningsanläggning som behövde provtagning i hemmet av dialyssjuksköterska x1/månad.

Så snart HemHD-maskinen NxStage system one nådde den svenska marknaden, var vi bland de första som började använda den. NxStage system one är ett tvådelat system, där den ena delen producerar dialysat i 60 liters säckar, vilket räcker till flera behandlingar. Vatten och avlopp behöver installeras i hemmet för att kunna använda dialysatdelen. På dialysatdelen står sedan den andra delen, själva dialysmonitorn som är en analog maskin där man enkelt installerar filter/slangset i ett enda paket. Man kan även använda dialysat via sterila 5 liters påsar, då kan man ta med sig dialysmonitorn och i princip dialysera var som helst.

Förbättrat livskvaliteten

Under våra år med denna maskin har vi sett hur patienter som kör frekvent dialys vilket innebär 5 eller fler dialyser/vecka, utan 2 dagars uppehåll, på ett ibland anmärkningsvärt sätt förbättrat sin livskvalitet. Efter en tid med frekvent HemHD (HHD) har man kunnat minska eller helt ta bort blodtrycksmediciner och/eller fosfatbindare. Mest fosfat tas bort från blodet under en dialys två första timmar, och frekvent dialys innebär fler ”första två timmar”.

Vi har även kunnat dialysera hjärtsvaga personer, som inte tålt den mer kraftiga och krävande reningen via institutionsmaskinerna.

Idag har vi två patienter som använder den här maskinen i hemmet, den ene en äldre man som fann inspiration till HHD för att han ville ut med sin husbil och så blev det. Nu när han sålt husbilen vill han fortsätta vara hemma då han mår bra av sina 5 dialyser/vecka i hemmet. Han tycker det är skönt att slippa åka 6 mil fram och tillbaka till sjukhuset flera gånger i veckan. Den andre mannen kör sin dialys varannan natt 6 timmar, inspirationen för honom är att han arbetar 100 % så detta sätt att dialysera ger honom alla dagens timmar till annat än dialys. Han tar med sin maskin upp till fjällen en eller två gånger/år. Han väntar på sin fjärde njurtransplantation. Han har varit med på hela vår HHD resa, och har kört HHD mellan sina transplantationer.

Lärt upp två patienter

Sedan några månader tillbaka använder vi nu HHD monitorn ”Physidia S3”, där vi i dagsläget lärt upp två patienter. Denna maskin används endast tillsammans med dialysat via sterila 5 literspåsar, den förlängningsbara avloppsslangen kan läggas i vilket avlopp som helst. Så det är väldigt enkelt att få hem en patient med denna maskin då det enda som behövs är ett jordat uttag i hemmet. Man kan ju också flytta med sig denna maskin till sin husbil/husvagn, till fjällen, till sommarstugan eller vart man nu vill dialysera.

Physidia S3 styrs digitalt via en ”padda”. Den står i ett ställ uppe på dialysmonitorn och kan såklart flyttas dit man vill ha den. Det går också att manövrera via knappar på dialysmonitorn i det fall något skulle hända med ”paddan”. Instruktioner om de olika momenten i förberedelser, dialys och avslut sker på paddan, där även manualen finns. I nuläget har vi inte samlat på oss så mycket erfarenhet, men det vi kan säga är att det varit väldigt lite larm under dialyserna och patienterna verkar lära sig sköta den bra och rätt snabbt via instruktionerna på ”paddan”. Vi tycker också att det är skönt att den har en luftvakt vilket gör det möjligt att få bort luft ur systemet. Artär och ven larm som fastnat kan även de ”fås loss” med hjälp av luftvakten.

Målet är tio procent

I nuläget är vi en grupp om fyra dialyssköterskor som utgör HemHD gruppen, vårt mål är att ha 10 procent av våra patienter i HemHD, med 4 patienter så uppnår vi idag det målet. Det kommer alltid att vara en liten grupp som har Hem-HD. PD är det självklara förstahandsvalet i hemmet, där det finns stark evidens för ökad överlevnad när man börjar sin dialys-resa genom att använda kroppens egna bukhinna för dialys. Det krävs också mycket av en person med HHD; att både kunna sköta sin dialysaccess och dessutom en dialysmonitor i hemmet, de är sannerligen hjältar de som klarar detta, betalningen de får är en ökad livskvalitet samt en mängd andra medicinska effekter, av vilka jag nämnt några, även om forskningen på området behöver utökas med fler randomiserade kontrollerade studier för att säkerställa dessa.

Av Ann Hjälmås

Dialyssjuksköterska

Hallands Sjukhus Varberg

HemHD gruppen i Varberg består av: Ann Hjälmås, Jeanette Johansson, Maria Robertsson och Marie Dahlgren.

Ni är hjärtligt välkomna att ringa och prata HemHD med någon av oss på: 0340-481236

Foto: Jonas Arneson