Nytt vaccin förlänger överlevnaden vid spridd njurcancer

En ny vaccinationsbehandling med så kallade dendritceller kan förlänga livet vid spridd njurcancer, visar patientstudier vid Akademiska sjukhuset.

En ny typ av vaccinationsbehandling, utvecklad vid bland annat Akademiska sjukhuset, kan förlänga livet för patienter med obotlig spridd njurcancer. Vaccinet består av en sorts immunceller, dendritceller, som utvunnits ur blodet från friska blodgivare.

– Syftet med vaccinationsbehandlingen är att starta en avstötningsreaktion inne i tumören, som i sin tur aktiverar patientens egna immunförsvar både mot virusinfektioner och cancer. Resultaten är mycket lovande. Ingen annan behandling har gett så lång överlevnad för patienter med svår, spridd njurcancer, förklarar Magnus Lindskog, läkare och docent vid onkologkliniken, Akademiska sjukhuset.

Den inledande så kallade Fas1-studien, som avslutades för snart tre år sedan, ingick 12 patienter med nyupptäckt spridd njurcancer. Dessa fick vid två tillfällen dendritceller injicerade direkt i modertumören innan den angripna njuren togs bort. När de bortopererade njurarna senare undersöktes konstaterade forskarna att dessa invaderats av en stor mängd så kallade mördarceller, vilket talar för att behandlingen haft önskad effekt.

Studiens syfte var framförallt att testa vaccinets säkerhet. Enligt den uppföljning som nu gjorts är resultaten lovande inför fortsatt klinisk utvärdering och fem av patienterna lever. I ett par fall har patienternas metastaser (dottertumörer) minskat i storlek eller försvunnit. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal for Immunotherapy of Cancer.

Ett vanligt mått i cancerstudier är medianöverlevnad, det vill säga den tid inom vilken hälften av patienterna avlider i sin sjukdom. I den aktuella studien var medianöverlevnaden 42 månader, vilket är en dubblering i tid jämfört med andra studier på traditionella behandlingar för denna patientgrupp.

Just nu pågår en utökad så kallad Fas 2-studie vid Akademiska sjukhuset tillsammans med flera andra centra både i Sverige och utomlands. Studien startade 2015 och beräknas vara avslutad 2019. Totalt omfattas 90 patienter, varav 60 behandlas med det cellbaserade vaccinet innan de får rutinbehandling, medan 30 får rutinbehandling direkt. Patienterna fördelas slumpmässigt in i de båda grupperna.

– I den här globala studien har hittills en majoritet av patienterna fått sin behandling vid Akademiska sjukhuset. Det är roligt och motiverande för Sverige och Uppsala att vi ligger i framkant internationellt när det gäller immunterapi vid njurcancer, avrundar Magnus Lindskog.

Källa: Akademiska sjukhuset