Nytt system minskar etniska skillnader i transplantationskön

År 2014 inleddes ett nytt fördelningssystem för njurar i USA av United Network for Organ Sharing. Avsikten var att ge minoriteter större chans att hamna på väntelistan. Nu visar färska siffror att en sådan utjämning har skett.

 

Innan systemet startades hade vita amerikaner större chans att bli transplanterade än färgade eller latinamerikaner. Tre år senare har andelen transplanterade färgade och latinamerikaner i USA ökat betydligt, medan andelen har minskat bland vita amerikaner. ”Åtminstone för tillfället tycks den förändrade policyn ha eliminerat de etniska skillnaderna beträffande tillgång till njurtransplantation för färgade och latinamerikanska patienter som stått på väntelistan”, säger Taylor Melanson från Emory University, där analysen gjorts. ”Detta är mycket positivt. Men ytterligare åtgärder behövs för att komma till rätta med de olikheter som finns innan patienterna hamnar på väntelistan.”

 

I genomsnitt är det mycket mindre sannolikt att minoriteter går igenom hela det paket av medicinsk utvärdering som krävs för att bli placerad på väntelistan.

Eftersom nära 700 000 amerikaner har en njursjukdom som kräver dialys eller transplantation behöver också antalet donatorer öka betydligt. Detta är enligt Taylor Melanson nästa stora utmaning.

 

Källa: Studien publicerades i juninumret av Health affairs.